Ana sayfa Mevzuat Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı. 26.6.2020

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

198
0
26 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31167
YÖNETMELİK

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı, uzman,

c) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, kütüphaneci, mütercim, mühendis, tekniker, teknisyen.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “programcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, araştırmacı, uzman” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, memur, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, memur, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin konu başlıkları atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/3/2015 29306
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/4/2017 30025

Kaynak: Resmi Gazete – 26.6.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here