Ana sayfa Vergi Kamu daireleri tarafından yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır?

Kamu daireleri tarafından yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır?

Kamu dairleri tarafından yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır?

282
0

Konu: Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi tarafından yemek hizmeti hak ediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Hk.

 … 3018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst kurul olan Kamu İhale Kurumunun personelinin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak üzere Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre kurulan “Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi” tarafından yemek hizmeti karşılığı yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı…

… resmi daire sayılmayan kişi ve kuruluşlarca diğer kişi ve kuruluşlara yapılan mal ve hizmet bedeli ödemesine ilişkin düzenlenen kağıtlar Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan olmadığından, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kişi konumunda bulunan Yemek Servisi Hizmetleri İşletmeniz tarafından yine kişi konumunda bulunan firmalara yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

 


Kaynak: ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü 19.08.2019 – 90792880-155.01.05.01[5348]-273612 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here