Ana sayfa Mevzuat Kadroya Geçirilen Taşeron İşçiler Ana Faaliyet İş Kolundan Bildirilecek

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçiler Ana Faaliyet İş Kolundan Bildirilecek

34
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 28.10.2020/201

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçiler Ana Faaliyet İş Kolundan Bildirilecek

ÖZET: Kadroya geçiş işlemleri 2/4/2018 tarihinde sona eren, geçiş hükümleri 31/10/2020 tarihinde bitecek olan alt işveren (Taşeron) işçileri ile ilgili tescil edilen işyerlerinin işkolu kodlarının değiştirilmesinin talep edilmesi halinde geçiş döneminde yeni tescil edilen işyerinin işkolu kodunun yapılan işe uygun ana işkolu kodu ile değiştirilmesi veya geçiş döneminde tescil edilen işyerindeki sigortalıların, nakil koduyla varsa esas işin tescilli olduğu işyeri dosyasına aktarılması gerekmektedir.

ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ANA FAALİYET İŞ KOLUNDAN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

696 sayılı KHK ile Kamuda kadroya geçirilen alt işveren(taşeron) işçilerinin ve işyerlerinin tescili ile ilgili olarak 20.02.2018/44 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştır. Kamuda kadroya geçirilen alt işveren işçilerinin geçiş işlemleri tamamlandığından, SGK ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile bundan sonrası için nasıl işlem yapılması gerektiğini açıklamıştır.

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Kamuda kadroya geçirilen işçilerle ilgili ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile ilgili Yüksek Hakem Kurulu kararının 31/10/2020 tarihinde sona erdiğini, 696 sayılı KHK’da yer alan hükme göre yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 4’üncü maddesindeki “bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır “hükmüne uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği hususunda ilgili makamlara hitaben yazı yayımlamıştır.

SGK tarafından yayımlanan 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde iş kolu değişikliklerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. İlgili genelgede;
“İşyeri tescil işlemleri sırasında işkolu kodlarının hatalı verilmesinin, dolayısıyla işverenlerce sonradan düzeltilmesine yönelik başvuruda bulunulmasına neden olunmamasını teminen yeni tescil edilecek işyerleri için gönderilen işyeri bildirgelerindeki işkolu kodlarının ve işin mahiyetinin uyumlu olup olmadıkları tescili istenilen işyerinin vergi mükellefiyeti olup olmamasına göre ünite tarafından kontrol edilecektir;
İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunması durumunda;

a. “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası Sorgulama” adresinden “e-Vergi Levhası” görüntülenerek işyeri bildirgesinde belirtilen işyeri adresi ile e-Vergi Levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-Vergi levhasında yer alan iş kolu kodu,
b. “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası” adresinden “e-Vergi Levhası” görüntülenerek işyeri bildirgesinde belirtilen işyeri adresinin, e-Vergi Levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda işyeri bildirgesi verilen işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden işkolu kodunu gösteren resmi yazının ibraz edilmesi istenilerek, bu belgede belirtilen işkolu kodu, tescil işleminde esas alınacaktır.

İlgili vergi dairesinden alınan yazıda belirtilen işkolu kodunun veya “e-Vergi Levhası” ekranından yapılan sorgulama sonucunda ekrana gelen iş kolu kodunun, işyeri bildirgesi verilen işyerinin iş kolu kodundan farklı olduğunun anlaşılması halinde ilgili vergi dairesince işkolu kodu değiştirilmediği sürece vergi dairesinin kayıtları esas alınacaktır.

İşyeri işvereninin vergi mükellefiyetinin bulunmaması durumunda (“e-Vergi Levhası” ekranında kaydı bulunmayan işverenlerce); İşyeri bildirgesi verilen işyerinin iş kolu kodu ve yapılan işin uyumlu olup olmadığı ünite tarafından değerlendirilecek ve herhangi bir ihbar, şüphe ve şikayet olmaması halinde işyeri bildirgesinde belirtilen iş kolu kodu esas alınacak ihbar, şüphe ve şikayet olması halinde ise iş kolu kodunun belirlenmesi amacıyla durum denetim ve kontrolle görevli memurlara intikal ettirilecektir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, daha önce kadroya geçirilen ve geçiş hükümleri 31/10/2020 tarihinde sona erecek olan 696 sayılı KHK ile Kamuda kadroya geçirilen alt işveren işçilerinin bildirildiği işyerlerinin işkolu kodlarının değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen 2020/20 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılması, bu kapsamda geçiş döneminde yeni tescil edilen işyerinin işkolu kodunun yapılan işe uygun ana işkolu kodu ile değiştirilmesi veya geçiş döneminde tescil edilen işyerindeki sigortalıların, nakil koduyla varsa esas işin tescilli olduğu işyeri dosyasına aktarılması gerekmektedir.


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here