Ana sayfa Muhasebe İzinsiz yabancı çalıştıranlara kesilecek ceza nedir?

İzinsiz yabancı çalıştıranlara kesilecek ceza nedir?

668
0

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

CEZA MİKTAR CEZA MİKTAR
(TL) (TL)

İDARİ PARA CEZALARI

2018

2019

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

7.130 TL

  8.822 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

2.851 TL

  3.530 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

5.704 TL

  7.058 TL

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

    474 TL

     588 TL

AÇIKLAMALAR:
a) 6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 2019 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%23.73) artırılmıştır.

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Turizm Sektöründe Yabancı Çalışma İzni İçin En Az Kaç Türk Çalışan İstihdam Edilmelidir?

 

Yabancı Çalışma İznine Sahip ve Fazla Çalışması Yasak Olan İşçiler Kimlerdir?

 

Yabancı Çalışma İzni Alarak İş Kanununa Tabi Çalışacaklar Dikkat!!!

 

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Dilekçe ve Formlar Nelerdir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here