Ana sayfa Haberler İtalya AB Dışı Ülkeler ile Dış Ticaret Verileri – Nisan 2019

İtalya AB Dışı Ülkeler ile Dış Ticaret Verileri – Nisan 2019

321
0
“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Nisan Ayı İtibarıyla AB Dışı Ülkeler ile Dış Ticaret Verilerini Açıkladı.”

2019 yılı Nisan ayında, konjönktürel bazda, İtalya’nın AB dışı ülkelere ihracatı (%+0,5) AB dışı ülkelerden ithalatından (%+0,9) daha az artmıştır. İhracattaki konjönktürel bazdaki artış dayanıklı olmayan tüketim malları (%+3,0) ve enerji ürünleri (%+1,9) ile sınırlı kalırken, diğer tüm ana sanayi ürün gruplarında azalma kaydedilmiştir.  İthalat cephesinde ise, konjönktürel bazdaki artış, enerji ürünleri (%+5,5), dayanıklı tüketim malı (%+4,4) ve ara malı için (%+3,0) daha belirgin olmuştur. Enerji ürünlerinden net olarak hesaplanan ithalat ise (%-0,8) azalmıştır.

2019 yılı “Şubat-Nisan” üç aylık döneminde, AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracattaki konjönktürel eğilim negatif (%-0,6) olmuştur, ancak enerji ürünleri ihracatındaki belirgin düşüş     (%-17,4) hesaba katılmadığında, ihracat (%+0,1) “stabil” bir görünüm sergilemektedir. Dayanıksız tüketim malı (%+1,9) ve sermaye malı (%+0,5) ihracatı ise artış kaydetmiştir. Aynı dönemde, ithalattaki konjönktürel bazdaki azalma (%-2,2), enerji ürünleri (%-6,0), sermaye malı (%-2,2) ve ara malı (%-1,4) sektörlerinde daha belirgindir.

2019 yılı Nisan ayında ihracat, çalışma günü sayısındaki farkın da etkisiyle, yıllık bazda (%+6,7) belirgin bir artış kaydetmiştir. Söz konusu artış, dayanıklı tüketim malı (%+22,5) ve ara malı (%+8,1) için daha belirgin olmuştur. İthalat ise, dayanıklı tüketim malı (%+39,2), ara malı (%+9,9) ve sermaye malı (%+8,1) ithalatında kaydedilen artışlardan kaynaklı olarak, yıllık bazda %+7,4 oranında bir artış göstermiştir.

2019 Nisan ayı için öngörülen dış ticaret fazlası, + 1.889 milyon Avro’dur ve bir önceki yıla göre  (+1.861 milyon Avro idi) çok hafif bir artış kaydetmiştir. 2019 yılının başından bu yana, enerji ürünleri dışındaki ürünlerinin dış ticaret fazlasında[1] artış olmuştur.

2019 yılı Nisan ayında, yıllık bazda, Japonya (%+25,6), İsviçre (%+24,8) ve Asya Ülkeleri Birliği/ASEAN ülkelerine (%+19,4) ihracat belirgin bir artış gösterirken, Türkiye (%-15,5), OPEC ülkeleri (%-5,0) ve Güney Amerika Ortak Pazarı’na/MERCOSUR (%-2,7) yönelik ihracat azalmıştır.

2019 yılı Nisan ayında Asya Ülkeleri Birliği/ASEAN (%+25,6), Rusya (%+18,7) ve Çin’den (%+17,6) gerçekleştirilen ithalat, AB dışı ülkelerden gerçekleştirilen ortalama ithalata göre, daha belirgin bir  göstermiştir.

Kaynak: ISTAT FLASH  –  28 Mayıs 2019 .


[1] 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde +19.575 milyon Avro iken 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde +19.724 milyon Avro’ya yükselmiştir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here