Ana sayfa Muhasebe İşyerini kapatan mükellef stoktaki malın faturasını muhtelif gıda maddesi diyerek düzenleyebilir mi?

  İşyerini kapatan mükellef stoktaki malın faturasını muhtelif gıda maddesi diyerek düzenleyebilir mi?

  44
  0

  Büfe işleten bir müşterim işyerini kapatmıştır. Stoktaki malı fatura ederken, muhtelif gıda maddesi diyerek tek kalemde kendisine fatura edersek sorun yaşar mıyız?

  Stoktaki malların ayrıntılı fatura edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Aksi durumda sorun yaşanıp yaşanmayacağı biz bilemeyiz.


  Şahıs işletmesi için kapanış vereceğiz. Kendi adına aldığı aracı işletme için demirbaş kaydetmiştik. Kapanış öncesi aracı kendi kendine fatura etmesi gerekir mi?

  Kendisine fatura etmesi gerekmektedir. Faturada düzenlenen demirbaş için KDV hesaplanacaktır.


  Defter beyan sisteminde 30.06.2021 tarihinde faaliyeti sonlanan serbest meslek erbabı için 2021 yılı 6 aylık gelir vergisi beyannamesinin veya 2021 yılı gelir vergisi beyannamesinin kapanış tarihinden itibaren 4 ay içinde verilmesi gerekiyor mu? 

  Ya da 2022 mart ayında normal tarihin de verebilir miyiz?

  2021 yılında Mükellefiyeti kapanan kişilerin Yıllık GV beyannamesi 2022 Mart ayında verilecek Vefat eden mükelleflerin beyannameleri 4 ay içinde verilir. (GVK Md.92)

  193 – GELİR VERGİSİ KANUNU
  Yıllık Beyannamenin Verilmesi
  Madde 92

  (4842 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 01.01.2004)Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın (5615 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar(4), gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın (5615 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar(5), tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.(3)

  Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

  (1) (Değişmeden önceki şekli) Mart ayı içinde

  (2) (Değişmeden önceki şekli) Şubat ayı içinde

  (3) (Değişmeden önceki şekli) (4369 sayılı Kanunun 47’nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1999 tarihinden itibaren verilen beyannameler için uygulanmak üzere 29.7.1998) Bir takvim yılına ait beyanname:

  1. Gelirin sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması halinde izleyen yılın Ocak ayı içinde,

  2. Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı içinde,

  3. Diğer hallerde izleyen yılın Mart ayı içinde,

  Tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye de vergi muhatabı yoksa işyerinin (işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin) bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.(x)

  (x) Madde 92 _ (Değişmeden önceki şekli) (202 sayılı Kanunun 46’ncı maddesiyle değişen madde) Bir takvim yılına ait beyanname ertesi yılın Mart ayı içinde:

  1. Tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine;

  2. Dar mükellefiyette, Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa, onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin (İşyeri birden fazla ise, bu işyerlerinden herhangi birisinin) bulunduğu mahal vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.

  Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

  (4) (Değişmeden önceki şekli) Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar

  (5) Şubat ayının on beşinci günü akşamına kadar


  Kaynak: İSMMMO, Gelir Vergisi Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here