Ana sayfa Çalışma Hayatı İşyerinde Performansınız Düşükse İşveren Sizi İşten Çıkarabilir mi?

  İşyerinde Performansınız Düşükse İşveren Sizi İşten Çıkarabilir mi?

  1400
  0

  1- İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ HALİNDE İŞÇİYE NE ŞEKİLDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİR?
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Madde – Feshin geçerli sebebe dayandırılması ve 21.Madde – Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları hakkındaki maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda,
  1.1- Feshin yazılı olarak bildirilmesi,
  1.2- Feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi,
  1.3- Feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların
  fesih tarihinde işçiye ödenmesi gerekmektedir.

  2- PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEBİLİR Mİ?
  İş sözleşmesinin işçinin performansına dayalı olarak feshinin mümkün olabilmesi için,
  2.1- İşçinin bu konuda savunmasının alınması,
  2.2- Gerekiyorsa performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmesi,
  esastır.

  3- PERFORMANSA DAYALI FESİHLERİN HANGİ ÖLÇÜLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
  Performansa dayalı fesihlerde, feshe temel oluşturan performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanması gerekecektir.

  Sübjektif değerlendirmelere dayalı performans ölçümleri, iş sözleşmesinin feshine temel oluşturamaz. İş sözleşmesinin objektif ölçümlerden uzak performans değerlendirmelerine dayalı olarak feshi, fesih sırasında yasa ile belirlenen fesih usullerinin yerine getirilmemesi; işçinin feshin geçersizliği ve işe iade talebi ile yargı yoluna başvurması ve mahkeme sonucunda işe iade kararı ile karşı karşıya kalınması sonucunu gündeme getirebilecektir.

   


  Kaynak: İş Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Öğretmenlere verilen eğitim tazminatından sgk, gelir vergisi ve damga vergisi kesilir mi?

   

  İhbar Tazminatı Hakkı Nedir, Hangi Hallerde Ödenmektedir?

   

  Ev hizmetlerinde çalışanların kıdem tazminatı hakkı var mıdır?

   

  Fazla ödenen kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılır mı?

  Taşınma nedeniyle Kıdem tazminatı ödenir mi?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here