Ana sayfa Muhasebe İş yeri nakil olursa Sgk dosyaları arasında işçi giriş çıkışı yapılacak mı?

İş yeri nakil olursa Sgk dosyaları arasında işçi giriş çıkışı yapılacak mı?

1364
0
İş yeri nakil olursa Sgk dosyaları arasında işçi giriş çıkışı yapılacak mı?

SORU
…Aynı il sınırları içinde SGK dosyasını nakil yapacağım. Yapılacak işlemler nelerdir? Silivri SGK’dan Şişli SGK’ya nakil yapacağım. Şişli’de iş yeri tescil mi yapmam gerekiyor? Nakil bildirgesini elden mi vereceğim? (14.10.2018 17:32)

CEVAP

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir iş yerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır.

Bu durum, e-sigorta yoluyla verilen işe giriş bildirgelerinde “İstisnai Durum Bildirim Tablosunda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışan sigortalı” seçeneği, işten ayrılış bildirgesinde ise işten ayrılış nedeni “16- Nakil” seçeneği işaretlenerek yapılmakta olup söz konusu programlara, aynı işverenin diğer bir iş yeri olup olmadığının tespiti açısından gerçek kişi işverenler için TC kimlik numarası, tüzel kişi işverenler için vergi kimlik numarası kontrolü konulmuştur.

Buna göre; işverenler iş yerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer iş yerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise;

Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni “16-Nakil” ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının “Nakil Gideceği İş yeri Sicil” alanına 26 haneli iş yeri numarasını (“Mahiyet kodu” 1 hane, “İşkolu kodu” 4 hane, “Ünite kodu” 4 hane, “Sıra numarası” 7 hane, “İl kodu” 3 hane, “İlçe kodu” 2 hane ve “Kontrol numarası” 2 hane, “Aracı kodu” 3 hane) yazarak işten ayrılış bildirgesini vermeleri gerekmektedir.

Sigortalının işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği iş yerinden işe giriş bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer iş yerinde çalışan sigortalı” seçeneği işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil” alanına 26 haneli iş yeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu şekilde sigortalının işverene ait başka bir iş yerine nakli sebebiyle düzenlenen işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgelerinde işverenin gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasının uyuşmaması durumunda, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri nakil olarak değerlendirilmeyerek, işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortalı nakli yapılabilmesi için işverenin aynı anda en az iki iş yerinin bulunması ve bu iş yerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında aktif ve sigortalı çalıştırılan iş yerleri olması, sigortalının nakil olabilmesi için de işe giriş bildirgesinde işten ayrılış tarihinin verildiği günü takip eden tarihin yazılmış olması gerekmektedir.

 


Kaynak:ISMMO-Danışmana Soru-Cevap bölümü
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

 


BENZER İÇERİKLER

SGK yersiz ödeme yaparsa ne şekilde geri alır?

Ev Hizmetlerinde Çalışanın SGK Girişini Cep Telefonu ile Yapabilirsiniz!

SGK iş kazası sonucu sigortalıya veya hak sahiplerine ödenecek malullük, ölüm aylığı işverene nasıl rücu edilir?

SGK, E-Bildirge Şifresinin Verilmesi ile İlgili Yeni Düzenleme Yaptı

SGK istihdam teşvikinden yararlanma şartları nelerdir?

Sigortalı İşe Girişini En Az Bir Gün Önce Yapmalısınız!

SGK sevk ve kontrol muayene işlemleri ile masrafların karşılanması uygulaması nasıldır?

İş Kazası Nedeniyle Çalışana Bağlanan Gelirleri, SGK Hangi Hallerde İşverenden Talep Edebilir?

BES – Otomatik Katılım Sistemi – 1 – Kapsamı ve Sisteme Giriş

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here