Ana sayfa Vergi İşyeri kapanışında personel çıkış kodları ne olmalıdır?

  İşyeri kapanışında personel çıkış kodları ne olmalıdır?

  İstifa kodlu çıkış işlemleri

  21
  0

  Eczacı olan mükellefimiz ayın 25’inde vefat etti. Sigortalı olarak çalışanların işten çıkış bildirgelerini ayın 22’si itibari ile kod 17 işyeri kapanışı olarak mı bildirmeliyiz? 

  İşyeri kapanacak ise 17 işyerinin kapanması kodu ile işten çıkış yapabilirsiniz.

  Geriye dönük 10 gün işçi çıkışında bugün 28.03.2021 tarihi itibari ile işten ayrılış bildirgesi verirsem ceza yer miyim?

  28.03.2021 için son gün 08.04.2021’dir.

  Belirli süreli çalışan personellerin sözleşme bitiminde işten çıkışları işten çıkarma yasağı kapsamında mıdır?

  Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle çalışanın iş akdi kendiliğinden sona ermekte ve yeni sözleşme de yapılmamaktadır. 

  1)İşten çıkarma yasağı olduğu durumda iş akdinin bu şekilde kendiliğinden sona ermesi işten çıkarma yasağına aykırılık taşımakta mıdır? 

  2) Bu şekilde sona eren iş akdi nedeniyle çalışanın kıdem, ihbar ve işsizlik ödeneği hakları saklı mıdır? 

  1.kod 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ile çıkış yapılır ve fesih yasağı kapsamında değildir.

  Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimi ile sona ermesi durumunda; sözleşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ermesi hali 14.maddede sayılan sona erme biçimlerinden olmadığından, diğer bir ifade ile belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden; işveren tarafından yapılmış bir fesih söz konusu olmadığı için, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir.

  Belirli iş sözleşmesinin bir proje ya da bir olgunun tamamlanması esasına dayalı olarak yapıldığı varsayılarak karar netleşir.

  Hizmet akitlerinde süre birleştirmesi hangi durumlarda yapılmaz. 

  Örneğin 2012 senesinde işe girmiş bir kişi aynı sene çıkışı yapılıyor. Daha sonra 2015 senesinde tekrar işe giriyor. Mahkemelik bir durum oluyor ve bu aradaki 3 senelik boşluk sanki SGK’lı imiş gibi görünüyor. Bu konu hakkında yardımlarınızı rica ederim?

  İşçi daha önceki çalışmaları sırasında kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten çıkmış veya çıkarılmış, ancak kendisine herhangi bir kıdem tazminatı ödemesi yapılmamışsa, bu işçi o işyerine tekrar girdiğinde daha önceki çalışma süreleri de kıdemine dahil edilecektir. 

  Konuyla ilgili bir Yargıtay kararında da aynen; “1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. 

  O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur.” açıklamalarına yer verilmiştir. (22. Hukuk Dairesi – 2017/11325 E., 2018/5256)

  _______________________________________________________________________

  İstifa ettiğini sözlü olarak beyan eden bir işçinin işten çıkışı istifa şeklinde yapılabilir mi?

  07.11.2020 işe giren işçi 07.01.2021’de şirket yetkilisine bu işyeri koşullarında çalışmayacağını belirten ancak istifa dilekçesi yazmayan işçiyi (şahit olan başka çalışan bulunmaktadır) Pandemi ücretsiz izin uygulamasının getirilmesi ile işçiye iş akdini feshetme hakkı geçici olarak ortadan kalktı ise işçi çıkışını hangi kod ile bildirmeliyiz?

  İşçinin yazılı ve imzalı istifa vermesi gerekir. Aksi halde ispat yükümlülüğü işverende olacaktır. İşten çıkış nedeni istifa ise başka bir neden önermek yanlış olur. 

  Ancak işçi bu söyleminden itibaren işe gelmiyor ise işe gelmeme ihtarnamesi gönderilip 25/II işe gelmeme ihtarı ve çıkış nedeni ile fesih yasağı kapsamına girmeden işçi çıkışı yapılabilir.

  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here