Ana sayfa Vergi İşyeri için kiralanan yerin kira tutarı, işyerinin gelirine endeksli olabilir mi?

  İşyeri için kiralanan yerin kira tutarı, işyerinin gelirine endeksli olabilir mi?

  Damga vergisi vergileme ölçüleri

  33
  0

  İşyeri için kiralanan yerin kira tutarı, işyerinin gelirine endeksli olabilir mi? Gelire göre aylık olarak artış azalış olabiliyorsa, damga vergisi yönünden durumu nedir? 

  Genel Hukuk kurallarına göre böyle bir sözleşme yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgimiz yok. Konuya bilen bir Avukattan yardım alınız.

  Kira sözleşmesinde DV hesaplanması için sözleşmede TUTAR yer alması gerekir.

  488 – DAMGA VERGİSİ KANUNU

     Konu

     Madde 1

  Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

  Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmış veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan (Değişik: 5228/59-4/a md.) (Yürürlük: 31.7.2004) belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

  Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur

  Vergileme Ölçüleri

  Madde 10

  Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır.

  Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.

  Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here