Ana sayfa Vergi İştiraklerden doğan zararları gider olarak kullanabilir miyiz?

İştiraklerden doğan zararları gider olarak kullanabilir miyiz?

274
0

2019 yılı içinde 2 tam yılı doldurmuş iştirakimizi zararına satmış bulunmaktayız. Satılan tutarın %25’ini direkt zarar %75’ini kanunen kabul edilmeyen giderlere kaydını yaptık. İstisna olan kanunen kabul edilmeyen giderleri geçici beyannamesinin kanunen kabul edilmeyenler listesinin diğer bölümünde mi bildireceğiz?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5. maddesinin (3). Fıkrasında iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği, hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, şirketiniz aktifinde iki yıl süre ile kayıtlı iştirak hisselerinin satışından doğan zararın istisna dışı kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. Bu durumda zararın Tamamı KKEG olarak kayıtlara alınması gerekir.

 

Bilanço usulünde şahıs firması 3. Dönem geçici vergi beyannamesinde 10.000 TL geçici vergi ödedi. Son dönem de kar etmesi durumunda ödemiş olduğu bu vergiyi son geçici vergiden mahsup edebilir mi?

Önceki dönemlerde ödenen geçici vergiler son geçici vergiden mahsup edilir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here