İştirak Edilen Şirketin Devralınması Durumunda İştirak Hisse Alımı Finansman Giderleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: İştirak edilen şirketin devralınması durumunda iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı. İlgi: 24.10.2013 tarihli özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2008 yılında… Akaryakıt Dağıtım AŞ’nin hisselerinin şirketinizce satın alındığı, satın almaya ilişkin faiz ve kur farkı giderlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci … Okumaya devam et İştirak Edilen Şirketin Devralınması Durumunda İştirak Hisse Alımı Finansman Giderleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?