Ana sayfa SGK İstirahatli personelin SGK bildirgesinde raporlu olduğu günleri SGK’lı gösterebilir miyiz?

  İstirahatli personelin SGK bildirgesinde raporlu olduğu günleri SGK’lı gösterebilir miyiz?

  İstirahat raporu, geçici iş göremezlik

  72
  0

  Korona nedeniyle istirahat raporu alan personelimiz koronayı hafif geçirdiği için evden çalıştı o günlerde. Yani işe gelmiş sayılır. İşçinin raporunu onaylarken çalıştı çalışmadı diye soruyor. Evet işçi çalıştı. Çalıştı olarak işaretlersek hastalık döneminde çalışmaması gereken işçiyi çalıştırdınız diye ceza düzenlenilir mi?

  İstirahat raporu alan çalışana SGK tarafından rapor parası ödenebilmesi için çalışanın raporlu olduğu sürede çalışmamış olması ve işveren tarafından e – bildirge sisteminde çalışanın çalışmadığı günler için eksik gün nedeni olarak ‘01 – İstirahat’ seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekiyor. 

  Bu şekilde, SGK söz konusu çalışan için ‘çalışmadı’ bildiriminin yapıldığını kabul ederek kişiye rapor parasını ödemektedir. Bu işlemi yapılan işçi için çalıştı bildirilmez. 

  İşçiye yapılan ücret ödemesinden dolayı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilere raporlu olduğu sürede işveren tarafından ücret ödenmesi gerektiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışana istirahatli olduğu günler için ücret ödemek veya ödememek işverenin isteğine bağlıdır

  Personel istirahat raporlu iken annesi ölüyor. Bu ölümden dolayı işçiye tekrar 3 gün ücretli izin vermek gerekir mi?

  Ölüm izni mazerete bağlı olarak kullanılması gereken bir izindir ve rapor tarihi içinde ve süresi yine rapor süresi içinde bitmişse eklenerek kullandırılması kanuna uygun değildir.

  Bir personelimiz iş göremezlik raporu almış aldığı tek İş göremezlik raporunda

  Hastane yatış tarihi: 29.03.2021 

  Hastaneden çıkış tarihi: 01.04.2021 

  Rapor başlama tarihi ise 02.04.2021’dir.

  Hastanede yatış süresi de rapordan sayılır mı? 

  Nisan ayında kapanan işyerimizdeki işçileri 17-İşyerinin kapanması kodu ile işten çıkarabilir miyiz?

  1. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir. 

  Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

  1. işyerinin tamamen kapanması ile ilgili kod 17 olup bir değişiklik yoktur.

  Belirli süreli iş sözleşmesi olan personelimizin 6 aydır süren Uzun süreli raporu var.

  Personel çıkışı ile ilgili Pandemi çıkış yasağı nedeniyle Sağlık nedeniyle çıkış yapılamıyor. Belirli Süreli iş sözleşmesi ise doluyor. Çıkış işlemi yapılabilir mi? Belirli süreli Sözleşmesi olan personelin sözleşme bitiş tarihi zamanında Sağlık raporu olması durumunda çıkış hangi tarihte yapılır?

  İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde istirahat (rapor) kullanması, dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle işveren için iş sözleşmesini fesih hakkı yani işçiyi işten çıkarma hakkı; 

  İstirahat (rapor) süresinin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanunu’nun 17nci maddedeki bildirim (ihbar) sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 

  Yani daha açık bir anlatımla istirahat süresinin;

  – İşyerindeki kıdemi 6 aydan az olan işçi için 8 haftayı, 

  – İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1.5 (bir buçuk) yıla kadar olan işçi için 10 haftayı,

  – İşyerindeki kıdemi 1.5 (bir buçuk) yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 12 haftayı, 

  – İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 14 haftayı, aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar. 

  Personelin sigortasını 30 değil 15 günden ödemek istiyoruz puantajla SGK bildirimi yaptık. Eksik gün bildirimi 15 gün olmalı demişsiniz. Kod 06-kısmi istihdam seçiyoruz doğru mudur?

  Ayın kaç gün olduğuna göre çalışılan gün ise 15 ise; 

  30 çeken aylarda 30-15=15 

  31 çeken aylarda 31-15=16 

  28 çeken ayda 28-15 = 13 gün hesabıyla eksik gün bildirimi yapmanız gerekir.

  İki günden fazla rapor alan çalışan bordrosunda raporlu gösterilmeyip tam ay çalıştığı gösterilip ücret ödenebilir mi?

  Rapor onaylanıp çalışmadığına dair bildirim girişinden raporlu sürede çalışmamıştır işaretlenip tam ay prim ödenebilir.

  4’a SGK’lı olarak çalışan doğum yapacak olan kadın çalışan, gebeliği sonrası doğum parası alacaktır. Ayrıca kendi adına bir iş yeri de bulunmaktadır. Bu kişi doğum parası alabilir mi?

  Adına 4’a sgk primi ödenen çalışan Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. 

  Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır

   


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here