Ana sayfa Çalışma Hayatı İstifa eden personele kıdem tazminatı ödemesi yapabilir miyiz? Pandemi döneminde işe gelmeyen...

  İstifa eden personele kıdem tazminatı ödemesi yapabilir miyiz? Pandemi döneminde işe gelmeyen personeli hangi kod ile çıkış yapabiliriz?

  143
  0

  İstifa şeklinde ayrılmalarda; kıdem tazminatı verip gider gösterebilir miyiz?

  İstifa eden işçiye atıfet kabilinden işverenin kıdem tazminatı ödemesi mümkündür.

  Fakat kanunen doğmamış olan kıdem tazminatı adı altında ödeme yapılamaz. İstifa eden işçiye işveren tarafından şimdiye kadar çalışmalarının memnuniyeti uyarınca verilmek istenen ödemeyi ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ücret ödemesinin hem gelir vergisi hem damga vergisi hem sgk primleri kesilerek o ayki ücret bordrosuna dahil edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi ile ücretin tanımını “Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir

  Pandemi döneminde işe devamsızlık yaparak gelmeyen işçiyi hangi çıkış kodu ile çıkış yapacağız?

  İşçinin devamsızlığı halinde 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak iş akdinin feshine karar verilmektedir.

  4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25/II-g maddesi; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” şeklinde düzenlenmiştir.

  Buna göre işçi;

  1. İşveren veya vekilinden izin almadan; ya da haklı, geçerli, inandırıcı bir sebebe dayanmadan,
  2. Ardı ardına 2 İşgünü işe gelmemesi,
  3. Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonra başlayan ilk iş günü,
  4. Bir ay içinde arka arkaya olmadan 3 iş günü işe gelmemesi, Hallerinde işveren haklı nedenle çalışanın iş akdi feshini tazminatsız olarak gerçekleştirebilir.

  İşten çıkış ise 29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here