Ana sayfa YAZARLAR-YENİ İşten Çıkarılan ve Sigortasız Çalıştırılan İşçilere Yeni Bir Fırsat

İşten Çıkarılan ve Sigortasız Çalıştırılan İşçilere Yeni Bir Fırsat

443
0

Ertuğrul KILIÇ
SMMM, Bağımsız Denetçi Sorumlu Ortak
ertugrul.64@gmail.com


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12 maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir.  Daha önceden iş kanununa göre işten ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket edenler hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tarihlerde işten çıkarılan işçiler ile sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin( kanun yayınlandığı tarihte hala sigortasız çalışmaya devam edenlerde dâhil olma üzere) tekrardan işe alınmaları durumunda bazı kolaylıklar getirilmiştir.

KİMLER YARARLANACAK?

– 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler,

-Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği,

– Hali hazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından,

– Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç

Bu koşulları sağlayanların, işveren tarafından sosyal güvenlik birimine bildirilerek işe alma koşullarını sağlamış olurlar.

İŞVERENE SAĞLANAN EKONOMİK FAYDALAR

– Fiilen çalıştırılmaları halinde, prim ödeme gün sayılarının (44,15 30*44,15=1.324,50 TL aylık )Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere(Cumhurbaşkanı tarafından en son 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmektedir ) her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.

– İşe başlatılıp ücretsiz izine ayrılanlara kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak koşuluyla nakit ücret desteği fesih süresini geçmemek üzere günlük 39,24 TL (39,24*30=1.177,20 TL aylık ) nakit ücret desteği olarak ödenir.

İşverenler bu madde kapsamında yapılan destekleri her hangi bir gelir veya gider unsuru olarak gösteremezler.

İDARİ PARA CEZALARI UYGULANMAZ

-Ahlak ve iyi niyet kurallarına göre işten çıkarılmayanların sosyal güvenlik kurumuna bildirilmeleri ve yeniden kayıt altına alınmaları durumunda bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere;

– Diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar için borç çıkarılmaz.

-İdari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz,

– Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.

FAYDALANMA BAŞVURU DÖNEMİ

Bu koşullardan yararlanmak isteyen işçinin,  işverene bu maddenin (7256 /12 md.) yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde (takip eden ayın başından, yani 01.12.2020-31.12.2020 tarihleri arası ) başvuruda bulunmaları ve işverenin bu maddede belirtilen koşullarla sosyal sigortalar kurumuna işçi giriş bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.


Kaynak: SMMM – Bağımsız Denetçi Sorumlu Ortak Ertuğrul KILIÇ’ın Özel İzni ile yayınlanmıştır. Yazının Tüm hakları ve sorumluluğu yazara aittir.
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Vergi Afları ve Çalışanların Vergi Yükü

Pandemi Sürecinde Çalışılmadan Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatına Etkisi

İşletmelere Vergi Yapılandırılması Yerine, Karşılıksız Sermaye Konulmalı

Esnek Çalışma Kıdem Tazminatının Ölüm Fermanı

Kıdem Tazminatı – Tamamlayıcı Emeklilik Ve Çalışma Hayatına Etkileri-3

Kıdem Tazminatı – Tamamlayıcı Emeklilik Ve Çalışma Hayatına Etkileri-2

Kıdem Tazminatı – Tamamlayıcı Emeklilik Ve Çalışma Hayatına Etkileri

KOBİ’ler İçin Borçlandırma Yerine, Sermaye Katılım Ortaklığı Kurulmalı

İşletmelerin Binek Otomobil Maliyetlerinin Giderleştirilmesi Ve Amortisman Kâbusu Bitmiyor!

VUK 353/1‘de Yapılan Değişiklik Ve Elektronik Faturada Ceza Uygulaması.

Elektronik Fatura Yerine Kâğıt Fatura Kesilirse Ceza Uygulanabilir Mi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here