Ana sayfa Muhasebe İşsizlik maaşı alabilmenin şartları nelerdir?

  İşsizlik maaşı alabilmenin şartları nelerdir?

  İşten ayrılıp kendisine şahıs firması açan kişi işsizlik maaşından yararlanabilir mi?

  46
  0

  4a sigortalı, Sözleşmeli olarak çalışan bir mükellefimiz; Aynı zamanda 01.10.2020 tarihinde şahıs işletmesi olarak açılış verdi.

  4A sigortalı olarak çalıştığı işyeri bugün çıkışını verecekmiş mükellef ise işşizlik maaşından faydalanmak istiyor. Yani İşsizlik maaşından faydalanabilir mi? Faydalanması için ne yapması gerekiyor?

  İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

  Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

  Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

  Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

  Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

  İşveren olarak da gelir elde etmemesi gerekmektedir.


  2020 Asgari Ücrete göre İşsizlik Maaşı Tutarları da arttı

  Asgari Ücret tutarının açıklanmasının ardından 2020 yılında ödenecek işsizlik maaşı da belli oldu. Bilindiği üzere 2020 yılına ait Asgari ücret 26.12.2019 tarihinde açıklandı.

  2020 Yılı için Asgari ücret Brüt 2.943 TL,  en düşük ele geçecek tutar ise 2.324,71 TL olarak uygulanacak.

  Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

  2020 yılı için aylık işsizlik maaşı tablosu

  Son 4 Aylık Ortalama
  ücret
  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Brüt Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
  ASGARİ Ücretle Çalışan 2.943 1.177 8,93 1.168,07
  3.500 TL  Brüt 3.500 1.400 10,63 1.389,37
  6.000 TL Brüt ile  6.000 2.354,40 (*) 17,87 2.336,53
  (*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943 TL İşsizlik maaşının tavanı olarak uygulanacak %80’i ise 2.354,40 TL’dir.

  İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

  İşsizlik Maaşı; Ülkemizde ilk defa 1999 yılında yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile uygulanmaya başlanmıştır. 1999 yılında başlanarak çalışanların prime esas kazançları dikkate alınarak maaşlarından işveren tarafından işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmakta ve kanunla getirilen koşulları sağlayan sigortalılara işsizlik ödeneği verilmektedir.

  İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINA KİMLER GİRER?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen ve bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,
  – 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen ve sandıklara tabi sigortalılar,
  Ayrıca istekleri halinde;
  – 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
  -Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında 1 ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,
  işsizlik sigortasının kapsamındadır.

  İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

  İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;
  – Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  – Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
  – Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  – Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

  ŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

  Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.
  – İŞKUR birimine şahsen gelerek veya
  – Elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
  – E-Devlet şifresi ile internet üzerinden başvuru yapılabilir.
  Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
  İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

  İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE İLE ALINABİLİR?

  İşsizlik ödeneğinin süresi
  Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
  600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
  180 gün (6 AY)
  – 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
  240 gün, (8 AY)
  1.080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
  300 gün, (10 AY) süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

  İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLANIRKEN HANGİ HALLER KESİNTİ OLARAK DİKKATE ALINMAZ?

  Son 120 günde kesinti sayılmayan haller;
  Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

  – Hastalık,
  – Ücretsiz izin,
  – Disiplin cezası
  – Gözaltına alınma,
  – Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
  – Kısmi istihdam,
  – Grev,
  – Lokavt,
  – Genel hayatı etkileyen olaylar,
  – Ekonomik kriz,
  – Doğal afet,
  nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

  İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?

  İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;
  – İşsizlik ödeneği verilmesi,
  – Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,
  – Yeni bir iş bulma,
  – Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,
  hizmetleri sağlanmaktadır.

   


  Kaynak: İSMMMO – İŞKUR
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here