Ana sayfa Eğitim İşletmelerde İç Denetim ve İç Kontrol

İşletmelerde İç Denetim ve İç Kontrol

1402
0

EĞİTİMİN AMACI: Eğitimin temel amacı; iç kontrol işlevini ve iç denetimin iç kontrolle ilişkisini açıklamak ve bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını örnek vaka üzerinde değerlendirerek genel bir denetim yaklaşımı kazandırmaktır.

KİMLER KATILMALI: İç denetim mesleğine yeni başlamış veya başlamayı düşünenler, denetçi olmayan fakat işletmedeki pozisyonu gereği iç denetim birimi ile ilişkisi olan orta kademe yöneticiler.

EĞİTİM AKIŞI:

1- İç denetim, iç denetçi rolleri ve organizasyondaki yeri

2- İç denetim tanımı

3- Yeni nesil iç denetim mesleği

4- Organizasyonda iç denetim birimi ve iç denetçi

5- İç Kontrol

6- İç kontrol ve bağımsız denetim ilişkisi

7- İç kontrol ve iç denetim ilişkisi

8- İşletmelerde iç kontrolün kapsamı ve iç kontrol örnekleri

9- İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları

10- En yaygın iç kontrol modeli: COSO

11- COSO İç Kontrol Çerçevesi bileşenleri

12- Genel olarak iç denetim süreci

13- İç denetimin planlanması

14- İç denetimin yürütülmesi

15- Denetim testlerinin yürütülmesi ve kanıt toplama

16- İç denetimde istatistik kullanımı

17- İç denetimde raporlama

18- İç denetim raporunun temel özellikleri

19- Uluslararası İç denetim Standartları

20- Etik Kurallar

21- Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları

22- İç denetim vaka çalışması (Suistimale yönelik iç denetim faaliyeti ve raporlaması)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here