Ana sayfa Vergi İşletmede Kullanılan Yabancı Kaynaklar İçin Finansman Gider Kısıtlaması Uygulanabilir mi?

  İşletmede Kullanılan Yabancı Kaynaklar İçin Finansman Gider Kısıtlaması Uygulanabilir mi?

  2244
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: İşletmede kullanılan yabancı kaynaklar için finansman gider kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Kurumlar Vergisi Kanununun 11’nci maddesinin (i) bendinde belirlenen gider kısıtlaması ile ilgili Bakanlar Kurulunun bir belirleme yapmadığı belirtilerek, oranın Kanunda belirtilen %10 kabul edilerek 2013 yılı kurumlar vergisi hesaplanmasında gider kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

  Aynı Kanunun Kabul edilmeyen indirimler başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının  (i) bendinde (yürürlük:01.01.2013) kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı,  belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulunun, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümlerine yer verilmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu söz konusu maddenin kendisine verdiği yetki ile ilgili henüz bir oran belirlememiştir.

  Bu itibarla, Kurumlar Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan gider kısıtlaması hükümlerinin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulunca oran belirlenmesi gerekmekte olup, henüz bir belirleme yapılmadığından 2013 yılı kurum kazancının tespitinde adı geçen fıkra nedeniyle gider kısıtlaması uygulanmayacaktır. Bakanlar Kurulunca bu konuda bir karar alınması halinde karar hükümlerine göre işlem tesis edileceği ise tabiidir.

  Kaynak: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  16 Aralık 2014 Tarih ve 64597866-125[11-2015]-153 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here