Ana sayfa Duyurular İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

382
0
İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) 21 Mayıs 2019 tarih ve 30780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bir faaliyet ve varlık grubunun ediniminin muhasebeleştirilmesi, söz konusu grubun bir işletme grubu mu yoksa sadece bir varlık grubu mu olduğuna bağlı olarak değiştiği için “işletme” tanımı önemlidir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), şirketlerin edindiği faaliyet ve varlıkların bir işletme mi yoksa yalnızca bir varlık grubu mu olduğuna karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla IFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde yer alan “işletme” tanımını değiştirerek, “Definition of a Business (Amendments to IFRS 3)” başlığıyla bir değişiklik yayımlamıştır. Söz konusu değişiklikle:

  • Bir işletmenin girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek;
    • Sürecin asli olması ve
    • Süreç ve girdilerin birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması

gerektiği hususlarına açıklık getirilmiştir.

  • Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler tanımına odaklanarak işletme tanımı sadeleştirilmiştir.
  • Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu edindiğine karar verme sürecini kolaylaştırmak için isteğe bağlı bir test eklenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu değişikliğin mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan “İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler)” 21 Mayıs 2019 tarih ve 30780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik, TFRS 3’e 64P, B7A-B7C, B8A ve B12A-B12D paragrafları ile B7A, B8 ve B12 paragraflarının üzerindeki başlıkları eklemiş, TFRS 3’ün Ek A bölümünde yer alan “işletme” tanımını ve 3, B7-B9 B11 ve B12 paragraflarını değiştirmiş ve B10 paragrafını silmiştir. Bu değişiklikler, birleşme tarihi 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan ilk yıllık hesap döneminin başlangıcı veya sonrasında olan işletme birleşmelerine ve söz konusu dönemin başlangıcında veya sonrasında gerçekleşen varlık edinimlerine uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler)’e ulaşmak için tıklayınız.

 


Kaynak: KGK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here