Ana sayfa SGK İşe giriş bildirgesi personele imzalatılmalı mıdır?

  İşe giriş bildirgesi personele imzalatılmalı mıdır?

  58
  0

  İşe giriş bildirgesini personele imzalatma zorunluluğumuz var mı? Eğer yok ise daha önceki dönemlerde böyle bir zorunluluk var mıydı?

  İşe giriş işlemi e sgk üzerinden imza olmadan yapılmaktadır. 

  İşçi ile iş sözleşmesi imzalanmışsa işe giriş bildirgesinin ayrıca imzalatılmasına gerek yoktur. 

  Ancak ev hizmetlerinde ek9 işçi imzalı olması gerekmektedir.

  Kısmi süreli sgk işe giriş bildirgesinde “4857 sayılı Kanunun 13 ve 14’üncü maddesine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu?” kısmına EVET dedikten sonra yan tarafında Çalışılacak Gün sayısına ne yazmamız gerekiyor?

  Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; 

  a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, 

  b) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksızizinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, 

  c) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge, 

  ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, 

  d) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, 

  e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, 

  f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmîmakamlardan alınan yazı örneği, g) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler, 

  ğ) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge, 

  h) Kısa çalışma ödeneğialındığına dair ilgili resmîmakamlardan alınan belge, 

  ı) 5434 sayılı Kanunun ek 76 ve geçici 192 ncimaddesine tabi olunduğunu gösterir belge,

  i) Yarım çalışma ödeneğialındığına dair ilgili resmîmakamlardan alınan belge,

  j) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, 

  k) Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler, eksik çalışmaya ilişkin belgelerdir. Bunlardan, on üçüncü fıkranın (a), (c), (ç), (f), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde sayılan belgeler Kuruma verilmez. 

  Ancak söz konusu belgeler Kanunun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanır. İlgili belgelerin Kurumca talep edilmesine rağmen ibraz edilmemesi halinde Kanunun 86’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır. Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bu maddenin on üçüncü fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içerisinde Kuruma verilir veya taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilir.

   


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here