Ana sayfa Çalışma Hayatı İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Soru ve Cevaplar

  İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Soru ve Cevaplar

  6444
  0

  1- İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİNİ KİMLER YA DA HANGİ KURUMLAR VERİR?
  İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

  2- İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?
  Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

  3- TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNDEN (TTB) ALINAN İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI GEÇERLİ MİDİR?
  16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımından itibaren 1 yıl içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir. 

  4- İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKALARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
  İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

  5- İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKALARININ GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI NASIL AYIRT EDİLİR?
  Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın verdiği işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.

  6- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SERTİFİKALARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
  İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz.

  7- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?
  Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

  8- 15.8.2009 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİNDEN ALINAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI GEÇERLİ MİDİR?
  İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Dolayısıyla 2004 yılından itibaren Bakanlık tarafından verilen sertifikalar geçerlidir.

  9- EĞİTİM SONUNDA SINAVLAR KİM TARAFINDAN YAPILIR?
  Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.

  10- SINAVLAR NE KADAR SIKLIKLA YAPILIR?
  Sınavlar Genel Müdürlüğün belirlediği sayıda (yılda 2 ya da 3 kez) yapılır.

  11- EĞİTİM SONUNDA ALINAN KATILIM BELGESİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ YA DA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YAPILABİLİR Mİ?
  11.1-
  İş güvenliği uzmanlığı belgesi: İş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına Genel Müdürlükçe verilir.
  11.2- İşyeri hekimliği belgesi: İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere Genel Müdürlükçe verilir.

  ***Katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

  12- EĞİTİM VE SINAV SONRASINDA SERTİFİKA KİM TARAFINDAN VERİLİR?
  Sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

  13- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINDA KATEGORİ YÜKSELMESİ NASIL OLUR?
  C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 3 yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.
  (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 4 yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

  14- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASINA SAHİP OLMAYIP YILLARDIR BU ALANDA ÇALIŞANLAR, C SINIFI SERTİFİKADAN MI BAŞLAYACAKTIR?
  C sınıfı sertifikaya sahip olmayan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, bu alanda çalışmış olsalar dahi C sınıfı sertifikadan başlayacaktır.

  15- ESKİ YÖNETMELİK İPTAL EDİLMEDEN ÖNCE ÇASGEM’E A YA DA B SINIFI İÇİN BAŞVURANLAR, BU KONUDA BİR HAK İDDİA EDEBİLİR Mİ?
  Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM’ e A ya da B sınıfı için başvuranlar için de, tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.

  16- SINAV SORULARI KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANIR?
  Sınav soruları, Genel Müdürlük tarafından seçilen akademisyenlerden oluşan eğitim ve sınav komisyonu tarafından hazırlanır, sınavın uygulamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilir.

  17- SINAVLARDA NE TÜR SORULAR ÇIKAR?
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen müfredat programı ile anlatılan konulardan çıkmaktadır.

  18- DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
  Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

  19- STAJ YAPILACAK YERİ KİM BELİRLER?
  Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirlemektedir.

  20- STAJ YAPILACAK YERİN BİR KRİTERİ VAR MIDIR?
  20.1-
  Uygulamalı eğitimler; iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının(İş güvenliği uzmanının sertifika sınıfı aranmamaktadır) İşyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.
  20.2- Eğitim programının uygulama kısmı 40 saatten az olamaz.

  21- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA BAĞLI ÇASGEM’İN VERDİĞİ SERTİFİKA İLE ÖZEL SEKTÖRDEKİ EĞİTİM KURUMLARININ VERDİĞİ SERTİFİKA ARASINDA BİR FARK VAR MIDIR?
  Eğitimi, yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.

  22- SINAVDA BAŞARILI SAYILABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMASI GEREKİR?
  Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

  23- TTB VE TMMOB EĞİTİM VEREBİLECEKLER Mİ?
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki belgesi almak şartıyla verebileceklerdir.

  24- İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLDUĞUNDA VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
  24.1-
  İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.
  24.2- Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulduktan sonra ilgili ücret yatırılır. Bu işlemlerden sonra geçerli belgelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca vize yapılır.

  25- BEŞ YILIN SONUNDA TEKRAR SINAVA GİRİLECEK Mİ?
  İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yani, sadece yenileme eğitimi zorunludur. Tekrar sınava girilmeyecektir.

  26- SINAVDA 70 PUAN ALINAMAZSA NE OLUR?
  Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren 3 yıl içinde en fazla 2 defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden 3 yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

  27- RİSK DEĞERLENDİRMESİ KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?
  Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur;
  27.1- İşveren veya işveren vekili,
  27.2- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
  27.3- İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  27.4- İşyerindeki destek elemanları,
  27.5- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar,

  28- BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
  28.1-
  Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.
  28.2- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

  29- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
  29.1-
  Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
  29.2- Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

  30- HANGİ İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR?
  31.12.2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır.

  31- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU HANGİ DURUMDA VE KİM TARAFINDAN OLUŞTURULUR?
  31.1-
  İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur.
  31.2- İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

  32- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?
  Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
  32.1- İşveren veya işveren vekili,
  32.2- İş güvenliği uzmanı,
  32.3- İşyeri hekimi,
  32.4- İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  32.5- Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
  32.6- Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
  32.7- Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

  33- KİMLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDADIR?
  Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar.

  34- KİMLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEĞİLDİR?
  Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.

  35- TAM SÜRELİ İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLEN İŞYERLERİNDE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR?
  Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  36- CİDDİ VE YAKIN BİR TEHLİKE İLE KARŞILAŞILDIĞINDA ÇALIŞAN NASIL DAVRANMALIDIR?
  Çalışanlar; kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilirler. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

  37- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI NEDİR?
  Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

  38- İŞVEREN, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİNİ NASIL YAPAR?
  İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

  39- SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİNİ NASIL YAPAR?
  Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

  40- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?
  40.1-
  2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
  40.2- 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
  40.3- 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
  40.4- 501 ile 1.000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
  40.5- 1.001 ile 2.000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
  40.6- 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

  41- SAĞLIK RAPORUNUN HANGİ ŞARTLARDA ALINMASI ZORUNLUDUR?
  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporuna sahip olmalıdır.

  42- SAĞLIK RAPORU NERELERDEN ALINIR?
  42.1-
  Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
  42.2- Ancak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu henüz başlamamış olan işyerleri, Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, söz konusu bu raporları Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.

  43- ÇALIŞANLARA HANGİ HALLERDE SAĞLIK MUAYENELERİ YAPILIR?
  43.1-
  İşe girişlerde
  43.2- İş değişikliğinde
  43.3- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
  43.4- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.

  44- KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE DEVLET DESTEĞİ NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?
  Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri devlet desteğinden faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

  45- GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ NEDİR?
  45.1-
  İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre işveren tarafından hazırlanması gereken rapordur.
  45.2- Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

  46- İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR?
  İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4’lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4’lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

  47- İŞYERİ TESCİL KODUNUN TEBLİĞDE BULUNMADIĞI DURUMLARDA İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR?
  İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bazı iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde karşılığı bulunmamaktadır. Bu kodlar için aşağıdaki tabloya göre önce doğru 4’lü kod seçmeli, sonra seçtikleri 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan altılı kod seçilmelidir. Seçilen kod 6 lı NACE kodu, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinin tehlike sınıfıdır.

  48- FAZLA ÇALIŞMANIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR HANGİLERİDİR?
  4857 sayılı Kanun’un 63 üncü maddesine göre çıkarılan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren işlerde ve yine Kanun’un 69’uncu maddesinde belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here