Ana sayfa Çalışma Hayatı İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı!!!

  İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı!!!

  1010
  0

  İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemek amacıyla 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 12.10.2017 tarihinde kabul edilerek, Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Yayımlanan Kanuna göre İş Mahkemelerinin kuruluşu şu şekilde gerçekleştirelecektir;

  1- İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.

  2- İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.

  3- İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, bu Kanundaki usul ve esaslara göre bakılır.

  İş Mahkemeleri Kanunu’nda ayrıca aşağıdaki konulara yer verilmiştir;

  – Dava şartı olarak arabuluculuk (01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.)
  – Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu,
  – İş Mahkemelerinin Görevleri,
  – İş Mahkemelerinin Yetkileri,
  – İş Mahkemelerinde uygulanacak yargılama usulü ve kanun yolları,
  – Hangi hallerde kararlar Temyiz edilemez?
  – Hüküm bulunmayan hâller nelerdir?
  – Yürürlükten kaldırılan hükümler nelerdir?

  Madde 11- 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 20’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir ve  değiştirilen hükümleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Madde 12- 4857 sayılı Kanunun 21’inci maddesine üçüncü ve mevcut beşinci fıkralarından sonra gelmek üzerebazı fıkralar eklenmiş olup, yürürlüğe girme tarihi 01.01.2018’dir.

  ***İş Mahkemeleri Kanununda yer alan diğer madde ve hükümler Kanun yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

  Kanunu İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete (25.10.2017 – 30221)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here