Ana sayfa Çalışma Hayatı İş Güvenliği Raporu Zorunluluğu Ertelendi – 07.12.2017

İş Güvenliği Raporu Zorunluluğu Ertelendi – 07.12.2017

849
0

1- Hangi İş Güvenliği Raporu Ertelendi?

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 20/6/2012 tarihinde TBMM kabul edilmiş ve  30/6/2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

05.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7061 Sayılı Torba yasanın 104’üncü maddesi ile 6331 sayılı Kanuna aşağıdaki yeni bir geçici madde eklenmiştir. Eklenen bu geçici madde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30’uncu maddesinin “ğ” maddesindeki süreyi uzattı.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde halen faaliyette bulunan işletmelere getirilen güvenlik raporlarının hazırlanması yükümlülüğü 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanır.”

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen nedir?

Yeni torba yasa ile, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 30’uncu maddesinin “ğ” bendi aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

ğ) (Değişik: 28/11/2017-7061/103 md.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, yeni kurulacak veya halen faaliyette bulunan işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması, incelenmesi, güvenlik raporu olmaması durumunda işin durdurulması veya işin devamına izin verilmesi ve büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına ilişkin diğer hususlar.

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here