Ana sayfa Vergi İnternetten Güvenli Alışveriş Yapmak İsteyenlere Müjde: Güven Damgası…

  İnternetten Güvenli Alışveriş Yapmak İsteyenlere Müjde: Güven Damgası…

  1383
  0

  1- GÜVEN DAMGASI NEDİR?
  Güven Damgası: Elektronik ticarette öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işarettir.

  2- GÜVEN DAMGASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
  Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı asgari olarak aşağıdaki standartlara uyar;
  2.1- Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlar.
  2.2- Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla 3 ay önce ve her takvim yılı içinde en az 1 defa, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırır.
  2.3- 23.02.2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar.
  2.4- Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri alır.
  2.5- Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.
  2.6- Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.
  2.7- Bu maddelerin (4) ve (5) bentlerine ilişkin taahhütlerine uygun hareket eder.
  2.8- Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlar.
  2.9- Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.
  2.10- Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

  3- GÜVEN DAMGASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
  3.1-
  Güven damgası başvurusu hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından GDS’ye  (Güven Damgası Sağlayıcıya) yapılır.
  3.2- Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının bulunması halinde, güven damgası tahsis edilmesi istenen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunulur.
  3.3- Başvuru sahibi, Güven Damgası alma şartlarına uyduğunu gösterir belgeleri ve diğer şartları taşıdığına dair yazılı beyanını ve başvuru ücretini ödediğine dair makbuzu başvurusu sırasında GDS’ye sunar.
  3.4- Başvuru sahibinin şartlara uygunluğu kontrol edilerek bu kontrole ilişkin tespitlerin yer aldığı bir rapor başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

  4- GÜVEN DAMGASI TAHSİSİ NASIL YAPILIR?
  Yapılan kontroller neticesinde şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahibine güven damgası tahsis edilir.

  5- GÜVEN DAMGASI ALAM ŞARTLARINA UYMAMA DURUMUNDA NE YAPILIR?
  Şartlara uymadığı tespit edilen başvuru sahibine
  5.1- Bu durumun ortadan kaldırılması için 30 gün süre verilir.
  5.2- Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir.
  5.3- Verilen sürenin sonuna kadar şartlara uyduğu tespit edilen başvuru sahibine güven damgası tahsis edilir.
  5.4- Aksi halde başvuru reddedilir.

  ***Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamının ana sayfasında yer alır. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer verilebilir.

  6- TAHSİS EDİLEN GÜVEN DAMGASI ÜZERİNE GDS’NİN İNTERNET SİTESİNE DOĞRULAMA BAĞLANTISI SAĞLANIR.
  Bu bağlantı aracılığıyla, güven damgasının tahsis edildiği hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgiler belirtilir.
  Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortam bilgileri GDS’nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.

  7- GÜVEN DAMGASI ASKI İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
  Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine 15 gün süre verilir. Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven damgası askıya alınır. Askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şartlara uyulması halinde güven damgası askıdan indirilir.

  8- ASKIYA ALINAN GÜVEN DAMGASI İÇİN NE YAPILIR?
  8.1-
  Güven damgası askıya alınan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların listesi GDS’nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.
  8.2- Güven damgası askıya alınan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamında yer alan güven damgasının üzerinde görülebilecek şekilde, güven damgasının askıya alındığına ilişkin ibareye yer verilir. Askıya alınma nedeninin ayrıntılı olarak öğrenilebilmesi için GDS’nin internet sitesine bir bağlantı ile yönlendirme yapılır.

  9- GÜVEN DAMGASI HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLİR?
  Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının;
  9.1- Talebi,
  9.2- Elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi,
  9.3- Güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren otuz gün içinde Güven Damgası alabilmenin şartlarına uymadığının tespit edilmesi,
  9.4- Daha önce belirtilen Kanunlardaki şartlardan herhangi birine aykırı hareket etmesi, bu aykırılığın süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması ve GDS’nin 2 defa yazılı uyarısına rağmen aynı aykırılığı tekrarlaması,
  9.5- Güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılık tespit edilmesi,
  9.6- Güven Damgası alabilmenin şartlarına ilişkin eksik bilgi veya yanıltıcı belge verdiğinin tespit edilmesi,
  9.7- İflası,
  halinde iptal edilir.

  İlgili Tebliği İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete (06.06.2017 – 30088)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here