Ana sayfa Vergi İnteraktif Vergi Dairesine e-devlet şifresi ile giriş yapılabilir.

İnteraktif Vergi Dairesine e-devlet şifresi ile giriş yapılabilir.

59
0

İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir.

e-Devlet şifrenizle de İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilirsiniz.

Sistemden kimler yararlanabilir?

Sistemden;
• Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
• e-Devlet şifresi bulunan,
• ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Sisteme nasıl giriş yapılabilir?

İnteraktif vergi dairesini kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgileri ya da e-Devlet Şifresi
kullanılarak ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir.

Sistemi kullanmak için şifre nasıl alınabilir?

Şifre gerçek ve tüzel kişilerce hem ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilir.

Sisteme giriş şifresi unutulursa, ne yapılmalı?

ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden “Şifremi Unu

Sistemin avantajları nelerdir?

• Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi.
• İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.
• Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi.
• İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması.
• Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması.
• Vergiye gönüllü uyum seviyesinin artırılması.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresi üzerinden sunmuş olduğu hizmetler (İnternet Vergi Dairesi, Defter-Beyan Sistemi, Hazır Beyan Sistemi, e-Tebligat Sistemi) sebebiyle aldığınız şifreleri İnteraktif Vergi Dairesine giriş için de kullanabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesinde hangi vergi işlemleri yapılabilir?

 Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi dilekçesi
Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe
Özelge talebi dilekçesi
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında özelge talebi
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında uzlaşma talebi dilekçesi
Engellilik vergi indirim dilekçesi
Mukimlik belgesi talebi dilekçesi
Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması dilekçesi
Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması dilekçesi
Gayrimenkul sermaye iradı istisna dilekçesi
İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında gelir vergisi iade talep dilekçesi
Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün sona erme bildirimi dilekçesi
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçiş dilekçesi
Harç ve değerli kağıt bedeli iade talebi dilekçesi
İzaha davet işlemleri
Eczane bilgi formu talebi
Satış hasılatı bilgi formu talebi
Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti onay talebi
Genel amaçlı dilekçe
Belge iptal talep dilekçesi
Adres değişikliği durumunda belgelerin yeni adreste kullanılmasına dair dilekçe
518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında ana faaliyet koduna ilişkin itiraz dilekçesi
518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına dair dilekçe

150’yi aşkın etkin iş akışı, sorgulama ve bilgi İnteraktif Vergi Dairesinde 7/24 hizmetinizde

İnteraktif Vergi Dairesinde hangi beyanname işlemleri yapılabilir?

Beyanname ve tahakkuk bilgileri
Geçerli e-Beyanname sözleşmeleri
İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi giriş
İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi ara
Veraset ve intikal vergisi beyanname işlemleri
e-Beyanname sözleşme iptali

İnteraktif Vergi Dairesinde hangi araç işlemleri yapılabilir?

Kasko değerine göre MTV düzeltme dilekçesi
Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması dilekçesi
Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna dilekçesi
Motorlu taşıt vergisi taksit düzeltme talebi dilekçesi
Beyanlı trafik para cezası ödeme

İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz ödeme işlemleri nelerdir?

MTV ve trafik para cezası ödeme
Tecilli borç ödeme
Belge numarası ile ödeme
Yurt dışı çıkış harcı ödeme
Cep telefonu harcı ödeme

Tapu harcı ödeme
Umuma mahsus pasaport harcı ödeme
Pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme
Sürücü belgesi harcı ödeme
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ödeme
T.C. kimlik kartı bedeli ödeme
Göç idaresi ikamet tezkeresi harcı ödeme
Referans numarası ile ödeme

Vergi Borcunuzu ister cepten ister webden Kredi kartı/Banka kartı ile 7/24 ödeyebilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek şifresiz işlemler nelerdir?

Şifresiz ödeme işlemleri
e-Belge doğrulama
Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
İnteraktif Vergi Dairesi belge doğrulama
Vergi kimlik numarası doğrulama
Vergi kimlik numarası sorgulama
e-Vergi levhası sorgulama
2016/02 sayılı Genelge gereğince resen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama

ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası alma

İnteraktif Vergi Dairesini kullanırken cep telefonunuza gönderilen mesajlar tamamen ücretsizdir.

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi bilgiler görüntülenebilir?

Sicil bilgileri
Ortaklık bilgileri
Araç bilgileri
e-Yoklama bilgileri
e-Haciz bilgileri
Vergi ceza ihbarnameleri
Ödeme kaydedici cihaz bilgileri
e-Arşiv Fatura bilgileri
Adıma kesinti yapan firma/şahısların listesi
Belge basım bilgileri
Vergiye uyumda vergi indirim bilgisi

Takdire sevk bilgileri

Tahsilat bilgileri
Tahakkuk bilgileri
e-Tebligat bilgileri

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep durum sorgusu İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi ödeme ve borç işlemleri yapılabilir?

Borç ödeme ve detay
Borç durum yazısı talebi
7143 sayılı Kanun kapsamında ödeme işlemleri
İkincil sorumluluk borç bilgileri
Ödemeler ve alındılar
Taksitlendirme/tecil bilgileri
Taksitlendirme/tecil talebi dilekçesi (6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında)
Ödeme emirlerim/mal bildiriminde bulunma dilekçesi
e-Haciz bilgilerim/borç olmaması durumunda haciz kaldırma talep dilekçesi
Emanet defterim/mahsup/iade talep dilekçesi
Beyanlı trafik para cezası ödeme
Yurt dışı çıkış harcı sorgulama

Mükellefiyet işlemleri yapılabilir?

Mükellefiyet yazısı talebi (merkez ve şube)
İşe başlama bildirimi
İşi bırakma bildirimi
İş yeri adres değişikliği bildirimi

Şube iş yeri açılış bildirimi

Şube iş yeri kapanış bildirimi
Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği dilekçesi verilmesi
Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi
Sermaye artırımı dilekçesi
Sermaye azaltımı dilekçesi
Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep dilekçesi
Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi verilmesi
Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi
Ek faaliyete başlama dilekçesi verilmesi
Hisse devri dilekçesi verilmesi
Vergi türü değişikliği dilekçesi verilmesi
İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi
Apartman yöneticiliği sicil açılış dilekçesi
Muhtasar beyanname (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dahil) gelir stopaj mükellefiyeti açılış dilekçesi
e-Vergi levhası oluşturma
Yeniden yoklama talebinde bulunma dilekçesi
İş ortaklığı işe başlama bildirimi
Adi ortaklık işe başlama bildirimi
Turizm payı mükellefiyeti açılış dilekçesi

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here