Ana sayfa Mevzuat İnsan Kaçakçılığı ile insan ticareti arasında nasıl bir fark bulunmaktadır?

İnsan Kaçakçılığı ile insan ticareti arasında nasıl bir fark bulunmaktadır?

İnsan taciri kimdir? İnsan Ticareti ile Göçmen Kaçakçılığı Arasındaki Farklar Nelerdir? İnsan Ticareti Mağdurları için düzenlenen bir İkamet İzni bulunmakta mıdır? İnsan Ticareti Mağdurları için düzenlenen Mağdur destek programı hangi durumlarda sonlandırılır? İnsan Ticareti Mağduru ikamet izni ile öğrenim görebilir miyim? İnsan Ticareti Mağduru ikamet izni ne kadar süreli verilmektedir? İnsan Ticareti Mağduru ikamet izninde pasaport veya sağlık sigortası gibi şartlar aranmakta mıdır? İnsan Ticareti Mağduru ikamet izninde yabancıya ne gibi destekler verilmektedir? İnsan Ticareti Mağduru Mağdur Destek Programı neleri kapsar?

60
0
• Bir kişiye zorla fuhuş yaptırmak, çalıştırmak, organlarının verilmesini sağlamak,
• Kişiyi dilendirmek, hizmet ettirmek, esarete tabi kılmak,
• Kişinin yasadışı yollarla evlatlık verilmesini sağlamak veya çocuk işçiliği
gibi amaçlardan biriyle kişiyi ülkeye sokmak, ülke dışına çıkarmak, tedarik etmek, bir yerden bir yerden bir yere götürmek, barındırmak insan ticareti suçunun kapsamını oluşturmaktadır.
İki suç arasındaki farklar değerlendirildiğinde;
I. İnsan ticareti suçu ile göçmen kaçakçılığı (insan kaçakçılığı) suçu arasındaki en önemli fark rıza unsurudur. Göçmen kaçakçılığında kişi kaçakçıya kendi rızası ile başka bir ülkeye götürülmek için bir ücret ödemektedir ancak insan ticareti suçunda ya rıza yoktur ya da kişinin iradesinin sakatlanması sureti ile elde edilmiş bir rıza söz konusudur.
II. Her iki suçta sınıraşan niteliktedir. Suçun sınıraşan boyutu göçmen kaçakçılığı için zaruri bir unsur iken insan ticaretinin illa sınıraşan bir nitelikte olması gerekmez.
III. İnsan ticareti kişi hak ve özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suçtur, oysa göçmen kaçakçılığı devlete karşı işlenmiş bir suçtur.
IV. Kaçakçı ile göçmen arasındaki ekonomik ilişki göçmen, kaçakçıya kaçakçılık ücretini ödedikten sonra biter ancak insan ticaretindeki ekonomik ilişki süreklidir. Tacir uzun süre mağdur üzerinden gelir elde etmeye devam eder.
İnsan taciri; zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak, esarete tabi kılmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak gibi yollarla kişileri istismar amaçlı temin eden, kaçıran, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınmasını sağlayan kişidir.
a)İnsan ticaretinin gerçekleşmesi için mağdurların zorlanması, kandırılması söz konusuyken, göçmen kaçakçılığında esas olarak göçmenlerin rızası söz konusudur.
b)Göçmen kaçakçılığında yasadışı göçmen ile suç örgütü arasındaki ilişki çoğu zaman sınırın yasadışı yollardan geçilmesi ile sona ermekteyken, insan ticaretinde mağdur ile suç örgütü arasındaki ilişki mağdurun iradesi dışında devam etmektedir.
c)İnsan ticaretinde kişilerin istismarı söz konusuyken, göçmen kaçakçılığında istismar amacı yoktur.
Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmesi ve yetkililerle işbirliği yapıp yapmayacağına karar verebilmesi amacıyla Valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir. Ancak, bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçemez
Mağdurun; Destek programından faydalanmak istememesi, İradeyi sakatlayan haller dışında, özgür iradesiyle suçun failleriyle bağlantı kurduğunun tespit edilmesi, Sığınma evinden haber vermeden ayrılması, Destek programında alınan tedbirlere uymaması, Yetkililerle işbirliği yapmaması, Mağdur olmadığının anlaşılması, Gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşılması durumlarında Müdürlük uzman personeli tarafından düzenlenen değerlendirme raporuna istinaden destek programı sonlandırılabilir.

İnsan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancılar, öğrenci ikamet iznialabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, öğrenci ikamet iznine geçmeden de bu iznin sağladığı haklardan yararlanabilirler.
Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla altı aylık süreyle verilmektedir
İnsan ticareti mağduru ikamet izni verilmesinde; geçerli pasaport, vize, geçim koşulu, adres kaydı, sağlık sigortası, sınır dışı etme kararı veya giriş yasağı bulunmaması gibi diğer ikamet izinlerinin verilmesinde ihtiyaç duyulan şartlar aranmaz
İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesi mağdurlara verilecek destek hizmetlerini güvence altına almıştır. Buna göre; düşünme süresinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve sonrasında mağdurun güvenliği, sağlığı ve özel durumu gözetilerek, bilgilendirme ve rıza esasına dayalı olarak mağdur destek programı verilir. Bu programın kapsamında;
• Ülkesine veya üçüncü bir ülkeye gönüllü ve güvenli geri dönüş
• Sığınmaevlerinde veya güvenli yerde barınmasını,
• Sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması,
• Psiko-sosyal destek sağlanmasını,
• Sosyal hizmet ve yardımlara erişimini,
• Hukuki yardıma erişim ve mağdurların yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi verilmesini,
• Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim konusunda rehberlik yapılmasını,
• Mesleki eğitim alması ve iş gücü piyasasına erişimi konusunda destek verilmesini,
• Temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıyla 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek konusunda gerekli rehberliğin sağlanmasını,
• İlgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimini,
• Tercümanlık hizmeti verilmesini,
• Vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası hâlinde bilgi verilmesini,
• Vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşebilme imkânı tanınmasını,
• Kimlik tespiti ve seyahat belgelerinin temini konusunda yardım sağlanmasını, yer alır.

Kaynak: Göç İdaresi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here