Ana sayfa Duyurular İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

157
0

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği’nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı  “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ”İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele” konulu çalıştay, 11 – 12 Kasım 2019 tarihleri arasında, sektör paydaşlarından kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, kurumlar ve paydaşlar arası işbirliği gözetilerek inşaat sektörü dinamiklerinin, kayıt dışılığa sebep olan unsurların, değer zincirindeki kayıt dışılıkla ilgili olası boşlukların ve çözüm önerilerinin derinlemesine tartışılarak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sorunların tespiti üzerine yoğunlaşmaları istenmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. İbrahim ATEŞ, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye’de inşaat sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de inşaat sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ ile birlikte Prof. Dr. Erol DEMİR ve Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Tanrıvermiş açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde kayıt dışılık özelinde yaşanan temel tartışma konuları farklı kurum ve kişilerin görüşlerine göre değişiklikler gösterdiğinden, farklı kurumların yaklaşımlarına göre temel sorun alanlarının tespiti, bir bütün olarak değer zincirinin ortaya konulmasına olanak vermektedir. Bu amaçla inşaat sektöründe kayıt dışılığın analizi açısından önemli görülen konular; geliştirme aşaması, finansman aşaması ile satış ve sonrası aşama olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Çalıştay esnasında bu üç tema altında mevcut duruma yönelik bulguların tespiti önceliklendirilerek ve gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde sektörde kayıt dışılığın ortaya konulması adına farklı adımlar tartışılmıştır.

Çalıştayda katılımcılar inşaat sektöründeki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

Yayın Tarihi: 14/11/2019 – 09:43

 


Kaynak: GİB duyuru – 14.11.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here