Ana sayfa Vergi İndirimli kira stopajı hangi tarihe kadar uygulanacak?

  İndirimli kira stopajı hangi tarihe kadar uygulanacak?

  Kar dağıtım stopajlarının uygulanması

  52
  0

  Limited şirketi olan mükellefim adres numarası olmayan yalnızca tapusu olan bir tarlayı seracılık yapmak için kiralamak istiyor ve 1 yıllık ödemesini peşin olarak ödeyecek. Şirketin merkez adresi farklı bir yerdedir. Bu tarlanın şirkete nasıl dahil edileceği ve kira stopajı ile ilgili nasıl bildirim yapacağız?

  Yapılan kiralama için 01/01/2021-31/05/2021 Tarihleri arası için % 10 GV stopajı 01/06/2021 Tarihinden sonraki tarihler için % 20 GV stopajı yaparak Muhtasarda beyan edeceksiniz.

  Adreslerin farklı yerde olmasının önemi yoktur.

  Muhtasar beyannamede Stopaj her hissedar için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

  Geçmiş yıl karlarını Aralık 2020 için Genel kurulda karar alarak dağıtma kararı verdik. Dağıtılacak karlardan % 15 G.V. Stopajını yaptık yatırdık. Fakat ortaklara ödemeyi Ocak 2021 de yapabildik. Ortaklar 2021 yılında GVK göre vermesi gereken Mart beyanında mı bildirilecek yoksa 2022 Mart beyanında mı bildirecektir?

  Ortaklar GVK 22. ve 86. maddedeki şartlara göre 2020 MSİ olarak 2021 mart ayında Yıllık GV beyannamesi verilecektir.

  Menkul sermaye iratlarında(*)

  1. Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların (bu maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında sigorta yaptıranlar dâhil) vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları hâlinde, ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre tevkifat yapılır. İrat tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer alan hükümlere uyulur

   

  1. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendi ile aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (c) alt bendi kapsamında yapılan ödemeleri, sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta için yatırdıkları kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dâhil) gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutarlar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerine göre tevkifat yapılmaz. Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, ödeme alarak on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları hâlinde, bu fıkraya göre istisna edilen tutarlar üzerinden, ödemenin kaynağına göre 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendi veya aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (b) alt bendi için belirlenen oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılır. İrat tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer alan hükümlere uyulur.
  2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir

  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here