Ana sayfa Vergi İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi

  İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi

  imalatçı vasfını taşımayan mükellefler tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Şirketinize Kanunun 11/1-c maddesindeki tecil-terkin sistemi çerçevesinde mal teslim edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  17
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2102

  23/11/2011

  Konu

  :

  İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Dahilde İşleme İzin Belgesini (DİİB) haiz olduğunuz belirtilerek, imalatçı olmayan firmalardan tecil-terkin kapsamında mal alımında bulunup bulunamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 17. maddesi ile dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

  Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan 16/4/2003 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname uyarınca dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgelerine sahip olan mükelleflere tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilecektir.

  KDV Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre mal teslim edenlerin “imalatçı” vasfını taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle, dahilde işleme izin belgesi sahibi olan ihracatçılara mal teslim edecek mükelleflerin de imalatçı olmaları durumunda bu kapsamda işlem yapılabilecektir.

  Dahilde işleme rejiminde tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları 83 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir. 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2/2.2.) bölümünde; KDV Kanununun 17/1. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların aynı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamındaki teslimlerinde imalatçı olma şartı aranmayacağı, diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise tecil-terkin uygulanabilmesi için eskiden olduğu gibi imalatçı olma şartının aranacağı açıklanmıştır.

  Buna göre, imalatçı vasfını taşımayan mükellefler tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Şirketinize Kanunun 11/1-c maddesindeki tecil-terkin sistemi çerçevesinde mal teslim edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here