Ana sayfa Duyurular İmalat sanayine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin İnşaatlarda KDV...

İmalat sanayine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin İnşaatlarda KDV iadesi süresi uzatıldı.

899
0

 

 


3065 Sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 37’inci maddesi (30.12.2019 tarihli değişiklik öncesi)

Geçici Madde 37

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4] yıllarında yüklenilen ve (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4] yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,[1]

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4] yıllarında yüklenilen ve(7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019) 2017, 2018 ve 2019[4] yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,[2]

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

(7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra ; Yürürlük: 18.01.2019)Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.[3]

 


[1] 7061 sayılı Kanunun 43 ücü maddesi ile “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarının” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 5/12/2017)

[2] 7061 sayılı Kanunun 43 ücü maddesi ile “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 5/12/2017)

[3] 6770 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen madde. (Yürürlük 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27/1/2017 tarihinde)

[4]Değişmeden önceki şekli: 2017 ve 2018

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here