Ana sayfa Muhasebe İlave istihdam teşviki şartları nelerdir?

İlave istihdam teşviki şartları nelerdir?

701
0

 4447 sayılı ilave istihdam teşvikinden 2019 yılında faydalanabiliyor muyuz? İşveren ve işçiler açısından şartları nelerdir? İşçi ve işveren payları olan %34,5 mu ödenmeyen tutar olacak? 2 personele ücret desteği devam edecek mi?

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21’inci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

  • Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

* İş yeri yönünden aranılan şartlar:
– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, – Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

 

  • Destek tutarı, iş yerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

 

  • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

 

  • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.112,97 TL)

 

  • Destek Süresi 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

 

  • Ek Kurallar – Bilişim sektöründe destekten yararlanacak iş yerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş yerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır. – Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı

 

SGK Teşvikinden faydalanırken işten ayrılıp 1 ay sonra tekrar işe giren kişi kalan teşvik hakkından yararlanabilir mi?

 

Geriye dönük teşviklere ilişkin gelir kaydını ne zaman yapacağım?

 

SGK teşvikinde ortalama çalışan sayısı hesabına emekli çalışanlar katılır mı?

 

Yeni alınan işçi için gelir vergisi teşviki var mıdır?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here