Ana sayfa Muhasebe İkinci el resmi taşıt satışında KDV oranı nedir?

İkinci el resmi taşıt satışında KDV oranı nedir?

575
0

İkinci el resmi taşıt satışında KDV oranı nedir?

KONU

İkinci el resmi taşıt KDV oranı

SORU

ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 1 adet ….  model ………kapalı kasa kamyonet ile 53 adet ….. model …….. marka scooter motosikletin Başmüdürlüğünüz tarafından piyasaya satışının gerçekleştirileceği belirtilerek, bu satış işleminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi talep edilmektedir.

CEVAP


Buna göre; 1 adet ……. model ……. kapalı kasa kamyonet ile 53 adet ….. model ….. marka scooter motosiklet, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle Başmüdürlüğünüz tarafından piyasaya satışında genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Gelir Kanunları   Grup Müdürlüğü)

Sayı : 26696128-130[28-2015/13]-35848 16/05/2016
Konu : İkinci el resmi taşıt KDV oranı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ekinde yer alan dilekçenizde; ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 1 adet ….  model ………kapalı kasa kamyonet ile 53 adet ….. model …….. marka scooter motosikletin Başmüdürlüğünüz tarafından piyasaya satışının gerçekleştirileceği belirtilerek, bu satış işleminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde; müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası uyarınca, motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olan; “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar” ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Buna göre; 1 adet ……. model ……. kapalı kasa kamyonet ile 53 adet ….. model ….. marka scooter motosiklet, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle Başmüdürlüğünüz tarafından piyasaya satışında genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Acı baklanın KDV oranı kaçtır?

Psikiyatri Muayenesinde verilen eğitim amaçlı toplantılarda KDV oranı kaçtır?

Sürgünlü defne yaprağının KDV oranı kaçtır?

Hastane ile iş ilişkisi bulunmayan hekimlere ameliyathane kullandırılırsa KDV oranı kaç uygulanır?

Vinç monteli kamyon satışında KDV oranı kaçtır?

İhaleyle alınan Pick-up cinsi kamyonetin KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here