Ana sayfa Vergi İkinci el araç alımı ve satımı yapan firmalar gerçek kişilerden aldıkları araçlar...

  İkinci el araç alımı ve satımı yapan firmalar gerçek kişilerden aldıkları araçlar için KDV öder mi?

  Vergi mükellefi olmayandan alınan araç için KDV ödenir mi?

  91
  0

  Faaliyetimize oto alım satımını ekledik. Ticari araçlarda yüzde 18 KDV’li alıp %18 KDV ile satıyoruz. Vergi mükellefi olmayandan aldığım binek otomobillerde KDV nasıl olmalı satarken nasıl olmalıdır? Alırken %1 hesaba alabiliyor muyum? Satarken nasıl yol izlenmelidir?

  Vergi mükellefi olmayandan alınan araç için KDV ödenmez. Dolayısıyla 191 hesap Kullanılmaz.

  Vergi mükellefi olanlardan alınan binek otolar için ödenen KDV indirim konusu yapılır.

  Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlar için aşağıdaki işlemi yapmanız gerekir.

  3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.

  Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR.

  Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için %1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN %18 KDV hesaplanır.

  Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.

  ÖRNEK

  Vergi Mükellefi olmayan kişiden 20.000 TL İKİNCİ EL BİNEK OTO satın alınıyor.

  Bu ikinci el oto 25.000 TL satmıştır.

  Alış bedeli 20.000

  Satış bedeli 25.000

  FATURA DÜZENLENMESİ:

  Satış bedeli 25.000

  KDV uygulanacak tutar: 5.000

  Hesaplanan KDV :%1 50

  Tahsil edilen tutar: 25.050

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here