Ana sayfa Muhasebe İkale sözleşmesine göre ödenecek kıdem tazminatı gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

  İkale sözleşmesine göre ödenecek kıdem tazminatı gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

  Hayvanları koruma ve barınak sağlama derneğine yaptığı bağışları şirkete gider olarak yazabilir miyiz?

  192
  0
  Karşılıklı anlaşarak ikale sözleşmesine göre ödenecek kıdem tazminatı gider olarak kayıtlara alınması mümkün müdür?

  İş akdinin taraflarca karşılıklı olarak anlaşılmak suretiyle sona erdirilmesi dolayısıyla çalışana ödenmesi öngörülen tutarın; İş akdinin 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca feshedilmesi halinde aynı çalışanın hak edeceği kıdem tazminatına tekabül eden kısmının Gelir Vergisi Kanununun 25’inci maddesinin 7 nci bendi uyarınca kıdem tazminatı olarak dikkate alınması ve bu çerçevede söz konusu tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi, bu tutarı aşan kısmının ise hangi ad altında ödenmiş olursa olsun gelir vergisine tabi tutulması gerektiği görüşündeyiz.

  Bu durumda ödeme gider olarak kayıtlara alınır. 

  Kıdem Tazminatı hesabına hangi ödemeler dahil edilir?

  Limited şirket olan mükellefim hayvanları koruma ve barınak sağlama derneğine yaptığı bağışları şirkete gider olarak yazabilir miyiz?

  Bahsettiğiniz dernek kamuya yararlı dernek ise Beyan edilen kazancın %5’i Kurum kazancından indirilir. Kamuya yararlı dernek değil ise KKEG olur.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here