İhtarnameler damga vergisine tabi midir?

İhtarnameler damga vergisine tabi midir?

375
0
PAYLAŞ

İhtarnameler damga vergisine tabi midir?


KONU

İhtarnamenin Damga Vergisinden istisna olup olmadığı hk.


SORU

Tic. Ltd. Şti. ile … arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, müteahhit firma … Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu sözleşmede öngörülen sürede inşaata başlanmamış olması nedeni ile … tarafından feshedildiği, feshe ilişkin noterliğiniz aracılığı ile çekilen ihtarnamenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hak.


CEVAP

… özelge talep formu ekinde yer alan ihtarnamenin mahiyeti itibariyle fesihname olarak değerlendirilmesi ve söz konusu kağıdın Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 bölümü uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 71387770-155[1-2017/303]-26652 Tarih : 12.06.2018

Konu : İhtarnamenin Damga Vergisinden istisna olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Tic. Ltd. Şti. ile … arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, müteahhit firma … Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu sözleşmede öngörülen sürede inşaata başlanmamış olması nedeni ile … tarafından feshedildiği, feshe ilişkin noterliğiniz aracılığı ile çekilen ihtarnamenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişilerce ödeneceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 5 inci maddesinde (6728 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle değişen cümle:Yürürlük 09.08.2016) bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olduğu hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/5 fıkrasında da, fesihnamelerin (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) nispi oranda damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Özelge talep formunuza ekli “İhtarname” başlıklı kâğıdın incelenmesinden, ihtarnamenin konusunun, … Tic. Ltd. Şti. ile … arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin … tarafından tek taraflı feshedildiğinin ihbarı ve ihtarı olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formu ekinde yer alan ihtarnamenin mahiyeti itibariyle fesihname olarak değerlendirilmesi ve söz konusu kağıdın Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-5 bölümü uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Sözleşmeden Doğan Damga Vergileri Hangi Dönemde Gider Yazılabilir?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askeri fabrika ve atölyeler kurumlar vergisine tabi midir?

Konut Kira Sözleşmeleri İçin Damga Vergisi Ödenir Mi?

Kredi sözleşmeleri Damga Vergisine tabi midir?

 

BİR CEVAP BIRAK