Ana sayfa Vergi İhraç malı taşıyan TIR’lar yakıt alırken ÖTV öder mi?

İhraç malı taşıyan TIR’lar yakıt alırken ÖTV öder mi?

1075
0
İhraç malı taşıyan TIR’lar yakıt alırken ÖTV öder mi?

KONU:

İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV’den İstisna Yakıt Teslimi

SORU:

ihracat firmalarının kış şartları nedeniyle belli ısılarda (örneğin +18 derece) ihraç etmeleri gereken ihraç ürünlerini aynı zamanda ısıtıcı olarak çalışan frigorifik araçlarla yurt dışına çıkarmak zorunda olmaları nedeniyle bahse konu araçlar için ÖTV ve KDV’den istisna yakıt teslimi talebinde bulunulduğu belirtilerek, şirketiniz tarafından yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ısıtıcı üniteli araçların standart yakıt depolarının yanında ısıtıcı depolarına da ÖTV ve KDV’den istisna yakıt teslimi yapılıp yapılmayacağı hakkında

CEVAP:

ÖTV Kanununun 7/A ve KDV Kanununun 14/3 üncü maddelerinde yer alan istisna; kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla bu araçların soğutucu (frigorifik) ünitelerinin depolarına da teslim edilen akaryakıt için uygulanacaktır.

Dolayısıyla ihraç ürünü taşıyan çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların soğutucu ünitesinin; soğutma-ısıtma olarak teknik özelliğinin bir arada bulunması ve ihraç ürününün ortam ısısına göre eksi veya artı olarak ayarlanması halinde şirketiniz tarafından çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların frigorifik depolarına ÖTV ve KDV’den istisna motorin teslim edilmesi mümkündür.

Ancak, ihraç malı taşımasına karşın sadece ısıtma sistemi olarak teknik özelliği bulunan çekici ve ısıtıcı ünitelerine sahip yarı römorkların standart yakıt depoları dışındaki ısıtıcı ünitelerine ait depolarına ÖTV ve KDV’den istisna motorin teslimi yapılması mümkün değildir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 64597866-135[7/A]-19858                                                       Tarih : 23.10.2017
Konu : İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV’den İstisna Yakıt Teslimi

İlgi : a) 09.01.2017 tarihli özelge talep formunuz.

b) 24.01.2017 kayıt tarihli ek özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, ihracat firmalarının kış şartları nedeniyle belli ısılarda (örneğin +18 derece) ihraç etmeleri gereken ihraç ürünlerini aynı zamanda ısıtıcı olarak çalışan frigorifik araçlarla yurt dışına çıkarmak zorunda olmaları nedeniyle bahse konu araçlar için ÖTV ve KDV’den istisna yakıt teslimi talebinde bulunulduğu belirtilerek, şirketiniz tarafından yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ısıtıcı üniteli araçların standart yakıt depolarının yanında ısıtıcı depolarına da ÖTV ve KDV’den istisna yakıt teslimi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

27/4/2006 tarihli ve 5493 sayılı Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa eklenen 7/A ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen 14/3 üncü maddeleri ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı Listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P numaralı malların (motorinlerin); 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi ÖTV ve KDV’den istisna edilmiş ve bu maddelerde düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bahis konusu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğlerde yer alan açıklamalar uyarınca, istisna kapsamında motorin teslim edilecek araçlar Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve taşınan eşyanın durumuna göre C1, C2, L2 ve M3 yetki belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı taşıyıcılarının (C1, C2, L2 ve M3 belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı olma şartı yalnızca Türk plakalı araçlar için geçerlidir.); kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklarıdır.

Buna göre, ÖTV Kanununun 7/A ve KDV Kanununun 14/3 üncü maddelerinde yer alan istisna; kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla bu araçların soğutucu (frigorifik) ünitelerinin depolarına da teslim edilen akaryakıt için uygulanacaktır.

Dolayısıyla ihraç ürünü taşıyan çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların soğutucu ünitesinin; soğutma-ısıtma olarak teknik özelliğinin bir arada bulunması ve ihraç ürününün ortam ısısına göre eksi veya artı olarak ayarlanması halinde şirketiniz tarafından çekici ve soğutucu ünitelerine sahip yarı römorkların frigorifik depolarına ÖTV ve KDV’den istisna motorin teslim edilmesi mümkündür.

Ancak, ihraç malı taşımasına karşın sadece ısıtma sistemi olarak teknik özelliği bulunan çekici ve ısıtıcı ünitelerine sahip yarı römorkların standart yakıt depoları dışındaki ısıtıcı ünitelerine ait depolarına ÖTV ve KDV’den istisna motorin teslimi yapılması mümkün değildir. 


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Navlun Nedir?

Uluslararası Taşımacılık Kazançları Hangi Ülkede Nasıl Vergilendirilir?

Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan KDV iadesi nasıl alınır?

Merkezi Yurt Dışında Bulunan Uluslararası Taşımacılık Firmasının Türkiye Şubesinden Elde Ettiği Kazançlar Nasıl Vergilendirilir?

Uluslararası Taşıma İşleri KDV’den Muaftır!

Gümrük beyannameli mal ihracında KDV istisnasının kapsamı ve beyanı nedir?

Mal ve Hizmet İşlemlerinin Türkiye’de Yapılması

Hangi Ülkeler İle ÇVÖ Anlaşmamız Var Biliyor musunuz?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here