Ana sayfa Çalışma Hayatı İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

8054
0

1- İHBAR TAZMİNATI NEDİR?
İhbar tazminatı, İşveren ve çalışanın iş akitlerini sonlandırmadan önce birbirlerine belli bir süre önce yapmak zorunda oldukları bildirimi iş kanununda belirtilen sürelerde yapmamaları nedeniyle karşı tarafa ödemekle yükümlü oldukları tazminattır.

2- İHBAR TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?
İhbar tazminatı, 4857 sayılı iş kanununun “süreli fesih” başlıklı 17’nci maddesinde düzenlenmiştir.

3- İHBAR KARŞI TARAFA NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
İş akdinin feshine ilişkin bildirim (İşveren ise İşçiye çıkış bildirimi, işçi ise işverene ayrılacağı zamanını bildirmesi aşağıdaki kıdem süresine göre karşı tarafa bildirilmelidir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;
a)
İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, (14 takvim günü)
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, (28 takvim günü)
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, (42 takvim günü)
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta (56 takvim günü) sonra, feshedilmiş sayılır.ihbartazminati

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Yani tarafların aralarında yapmış olduğu iş akdi ile ihbar süreleri istenildiği şekilde uzatılabilir. Ancak kısaltılamaz.

*Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

*İhbar tazminatının kıdem tazminatından farkı, hem işveren hem de işçi için geçerli olmasıdır. Yani işçi ihbar sürelerine uymadan işten ayrılırsa yukarıdaki açıklamaya göre işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

4- İHBAR TAZMİNATI TUTARI NE KADARDIR?
Asgari ücret alan ve hiçbir yan ek ödemesi olmayan bir çalışana ait örnek ihbar tazminat hesaplama tablosu aşağıda belirtilmiştir.

İhbar tazminatı tutarı 2 Hafta ile 8 haftalık ücret arasında değişir.ihbartazminati2

5- İHBAR SÜRESİNDE ÇALIŞANA GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ VERİLİR!
İhbar bildirimi kim tarafından yapılırsa yapılsın, İhbar süresi boyunca çalışanın 2 saat iş araması için izin hakkı vardır.

Tarafların anlaşması ile bu süre toplu olarak da kullanılabilir.

6- İHBAR TAZMİNATINDAN HANGİ KESİNTİLER YAPILIR?
İhbar tazminatından sadece Gelir ve Damga vergisi kesintileri yapılır.
SSK ve işsizlik sigortası kesilmez.

7- İHBAR SÜRESİNCE ÇALIŞILIRSA AYRICA İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?
Hayır.
İş kanununda belirtilen bildirim sürelerine uyularak iş akdinin feshi karşı tarafa bildirilirse ve bu süre çalışılarak geçirilirse, sadece bu süreye isabet eden normal ücret ödemesi yapılır.

Kaynak: İş Kanunu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here