Ana sayfa Vergi Huzur hakkı ödemelerinde üst sınır var mıdır?

  Huzur hakkı ödemelerinde üst sınır var mıdır?

  Huzur hakkı ödemesi GVK 61 maddesinde belirtilen ÜCRET’tir. Bordro yapılarak ödeme yapılır. GVK 103. md. deki tarife uygulanır. Üst sınır, alt sınır tanımlaması olmaz. Emsal şirketlerdeki huzur hakkı baz alınabilir.

  92
  0

  Tek kişilik limited şirkette, ortağa ayda net 13.000 TL huzur hakkı ödeniyor. Şimdi kişi, kendi şahsi kartıyla 14.383 TL ye 10 taksitte ödenmek üzere özel sağlık sigortası yaptırdı. Huzur hakkından sağlık sigortasını gelir vergisinden indirim yapılmak isteniyor. 14.383/12=1.198 TL’yi her ay ücretin gelir vergisi matrahından düşebilir miyiz?

  İndirim bordro üzerinden hesaplanan GV matrahından yapılır.

  İndirilecek aylık tutar GVK 63/3. maddesindeki koşullara göre yapılacaktır.

  “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilik (5), işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (700 Sayılı KHK’nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı(6) bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)”

  Şirket ortaklarına Huzur Hakkı ödemesi yapmak istiyoruz. Bunda rakam olarak bir üst sınır mevcut mudur?

  Huzur hakkı ödemesi GVK 61 maddesinde belirtilen ÜCRET’tir. Bordro yapılarak ödeme yapılır.

  GVK 103. md. deki tarife uygulanır. Üst sınır, alt sınır tanımlaması olmaz.

  Emsal şirketlerdeki huzur hakkı baz alınabilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here