Ana sayfa Vergi Huzur hakkı ödemeleri için 7326 sayılı kanun kapsamında matrah artışı yapabilir miyiz?

  Huzur hakkı ödemeleri için 7326 sayılı kanun kapsamında matrah artışı yapabilir miyiz?

  7326 Sayılı kanun ortak alacaklarının beyanı

  69
  0

  7326 sayılı kanun ile ücret ödemeleri (huzur hakkı) için stopaj matrah artırımı yapılabilir mi? 

  Yapılabilir. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkte bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf

  31/12/2020 bilançosunda gözüken 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı 7326 yapılandırmadan %3 vergi ödemesi yapılarak hesabın düzeltilmesi mümkün müdür? 

  Tebliğde böyle bir örnekleme var. 

  Ancak 131 hesap yerine 136 hesap kullanıldığını ileride yapılacak incelemede kanıtlamak gerekir.

  Bize göre bu düzenleme yanlış Ortağa verilen borç neden 136 hesaba yazılsın Bu TDHP na aykırı bir durum için GİB den özelge almanızı öneririz.

  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

  7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

  (SERİ NO: 1)

  C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

   Örnek 8- (C) A.Ş.’nin, 31/12/2020 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 20/6/2021 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “136. Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında izlediği 200.000 TL bulunmaktadır.

  – 136. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı……………………. 200.000 TL

  – 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı……………………… 400.000 TL

  – 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı……………………… 300.000 TL

  – 331. Ortaklara Borçlar hesabı…………………………… (340.000)TL

  – 431. Ortaklara Borçlar hesabı…………………………..  (240.000)TL

  Bu çerçevede;

   Beyan tutarı        : [200.000+(400.000+300.000)-(340.000+240.000) =] 320.000 TL

  Hesaplanan vergi: …………………………………………………….(320.000 x %3=) 9.600 TL

   olacaktır.

  Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir.

  Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

   -Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi:

    ___________________________ 20/6/2021 __________________________

   689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE  ZAR.                 320.000 TL

        (7326 sayılı Kanun 6/3 md.)

        (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                               136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                 200.000 TL

                               131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR               60.000 TL

                               231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR               60.000 TL

  ____________________________ / ________________________________

   – Verginin hesaplanması:

   ___________________________ 20/6/2021 __________________________

   689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE  ZAR.                     9.600 TL

          (7326 sayılı Kanun 6/3 md.)

          (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

                                      360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR           9.600 TL

  _____________________________ / ________________________________

  -Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

   ___________________________ 20/6/2021 __________________________

   950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                       329.600 TL

         GİDERLER

                                      951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN       329.600 TL

                                           GİDERLER ALACAKLI HESABI

  _____________________________ / ________________________________

  Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesi mümkündür. Söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here