Ana sayfa Çalışma Hayatı Hissesini devreden ancak müdürlüğü devam eden kişinin bu şirkette Sgk’lı olması gerekir...

  Hissesini devreden ancak müdürlüğü devam eden kişinin bu şirkette Sgk’lı olması gerekir mi?

  28
  0

  Bir ltd şirketinde ortak müdür hisselerini devretti fakat müdürlüğü devam ediyor. Sgk’lı olması gerekir mi? Bu durumda biri var. primi dolduğu için sigortalı yapılmamış. bu durumda cezalı duruma mı düşmüş olur?

  Limited şirket müdürünün şirkette ortaklığı yoksa şirkette hizmet akdi ile çalıştığı kabul edilerek 4/a(SSK) sigortalısı kabul edilmektedir.


  Şirket ortağı başka bir şirkette dışardan müdür olarak atanması durumunda bağ kur devam mı eder yoksa SGK’lımı olmalıdır?

  Ortağı bulunduğu şirket dışında fiilen çalışan kişi 4a sigortalısı olarak bildirilmelidir. 4b sigortalılığı ise askıya alınmalıdır.


  Limited şirket ortağı şirketinde sigortalı olarak çalışıp bir ücret alıyor. Aynı zamanda huzur hakkı da alabilir mi?

  Vergi muamelelerinde esas olan gelir ve giderin gerçek olup olmamasıdır. Şirket ortakları bilfiil şirket işlerini görmeleri durumunda Genel Kurulun kararı doğrultusunda “Çalışan Ortaklarına” ücret ödeyebilirler. Ortağın Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyesi olması önemli değildir. 

  Eğer ki; şahsi mesaisini tamamen veya kısmen şirket işlerine ayırıyorsa, yaptığı işler karşılığı ücret alma hakkı mevcuttur. 

  Tatbikatta ücret ödemeleri Huzur Hakkı, aylık yönetim ücreti, denetçi hakkı, denetçi parası gibi değişik adlarla ödenmektedir. 

  Her ne ad altında ödenirse ödensin, ortakların şirketten aldıkları “ücret” olarak adlandırılır. Bedeli nakdi veya ayni veya sair şekilde bir menfaat olarak ödenmesi sonucu değiştirmeyecektir. 

  Kısacası şirket ortakları ortak oldukları şirketten ücret alabilirler. şirket ortaklarının aldıkları ücretler gelir vergisi ve damga vergisine tabi olacaktır. Sosyal Güvenlik primi yönünden ise durum farklı olacaktır. 

  a) Ortak; tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak şirkette bilfiil çalışmakta ise ssk primi çalıştığı günlere isabet eden tutarda ödenecektir. 

  b) Ortak; ssk veya emekli sandığından emekli aylığı almakta ve fakat şirkette bilfiil çalışmakta ise ilgili ssk mevzuatına göre destek primi ödenerek çalışacaktır. 

  c) Ortak; BAĞ-KUR’dan emekli ise belli tutarda emekli aylığından kesilmek suretiyle şirketinde çalışacaktır. Vergi mevzuatı açısından ne şekilde çalışıldığının önemi olmayıp, her hâlükârda vergi ve damga vergisi ödenecektir.


  Şirket ortağı adına ticari ferdi kaza sigortası ile hayat sigortası yapıldı ve şirketin banka hesabından ödendi. Şirket ortağı ortaklığı olmayan farklı firmada 4a sigortalısı olarak çalışmaktadır. Bu durumda bu sigorta poliçesi ile 4a’lı çalıştığı firmadan gelir vergisi indiriminden yararlanabilir mi?

  Şirket ortağının özel sigortası şirket kasasından veya banka hesabından ödenemez. Yapılan işlem yanlıştır. 

  Bir işverene bağlı olarak çalışan ücretlilerin ödediği özel sigorta primi gvk 63/3. Maddedeki koşullara göre gv matrahından indirilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here