Ana sayfa Vergi HGS ve OGS’ler için de Gider kısıtlaması uygulanacak mı?

HGS ve OGS’ler için de Gider kısıtlaması uygulanacak mı?

2567
0

Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi ile ilgili HGS ve OGS geçişlerinde de %70 – %30 KKEG uygulanacak mı?

Aşağıdaki tebliği taslağına göre Gider kısıtlaması uygulanacaktır.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/311SerNo_GVTebTaslak.pdf

 

Binek oto gider kısıtlaması serbest meslek erbapları içinde geçerli mi?

Gider kısıtlaması yapılır.

GVK 68/4 maddede değişiklik yapılmıştır. GVK 68/4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dâhil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dâhil).

(7194 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019)(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 (**) Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000(***) Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır)

 

Şahıs işletmesi bir firmam (defter beyan sisteminde) işletme faaliyetlerini yürütmek nedeni ile kredili araç alımı yaptı. İlk yıldan sonraki kredi faizlerinin %70 ini gider olarak yansıtabilir miyiz?

Kredi faizinin %70’i gider olarak yazılır.

 

Şirket binek araçlarına ait kasko ve sigorta poliçe tutarlarının da mı %70’ni gider olarak işleyebileceğiz?

Binek otoların TÜM giderlerin %70 gider olarak kayıtlara alınır.

 

Binek otomobil giderlerine ilişkin son çıkan tebliğ leasing yoluyla elde edilecek araçlar içinde geçerli mi? Ödenecek anapara, faiz gibi kalem ayrımlarında tamamını gider yazabilecek miyiz?

Gider kısıtlamasında Mülkiyet veya kiralama ayrımı yoktur.

Araçlar için yapılan tüm Giderlerin %70’i gider olacak, kalan %30’luk kısmı KKEG olarak kayıtlarda yer alacaktır.

 

Araç kiralama şirketi ile uğraşan firmamız var. Kiraladığımız araçlara kesilen trafik cezalarını şirket olarak biz ödüyoruz ve kişiye yansıtıyoruz. Bununla ilgili araştırma yaptığımızda biz ödediğimiz için gelir olarak kaydedip daha sonra Kurumlar Vergisinde indirim konusu yapabileceğimiz yazıyor. Bu konu hakkında bilgi rica edeceğim ve gelir ve gider Yevmiye kaydı nasıl olmalıdır?

Müşteriden tahsil edilen tutar 649 hesaba yazılır. Müşteriye düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here