Ana sayfa Muhasebe Herhangi bir iktisadi işletmesi olmayan dernek ve vakıflarda UETS tebligat adresi alınması...

Herhangi bir iktisadi işletmesi olmayan dernek ve vakıflarda UETS tebligat adresi alınması gerekiyor mu?

1046
0

Herhangi bir iktisadi işletmesi olmayan dernek ve vakıflarda UETS tebligat adresi alınması gerekiyor mu?

(11.01.2019 16:22)

 

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Elektronik Tebligat Yönetmeliği – 6 Aralık 2018

 

PTT E-tebligat adresi LTD. ŞTİ’ler için zorunlu mudur?

 

PTT’den elektronik tebligat adresi alma zorunluğu ne zaman başlıyor?

Adi ortaklık 7201 kanun gereği tebligat adresi almak zorunda mıdır?

 

Tasfiye halinde olan firmalar e-tebligat başvurusu yapacak mı?

 

KEP adresi alanlar ayrıca E-tebligat başvurusu yapacak mı?

 

Şahıs firmaları (işletme ve bilanço) Elektronik tebligat başvurusu yapacak mı?

Şirket hissesini devir alan kişi Vergi dairesine yeniden e-Tebligat için başvuru yapacak mıdır?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here