Ana sayfa Vergi Hem eğitim firması hem de Sigorta Acentesiyim KDV’yi nasıl uygulayacağım?

Hem eğitim firması hem de Sigorta Acentesiyim KDV’yi nasıl uygulayacağım?

534
0

Hem eğitim firması hem de Sigorta Acentesiyim KDV’yi nasıl uygulayacağım?

KONU

…………….. tarihinde ………………. unvanı ile danışmanlık, eğitim ve hizmet kuruluşu olarak faaliyette bulunmak üzere kurulan Firmanın 05.05.2008 tarihinden itibaren sigorta aracılık işleri nedeniyle …………………… unvanı ile faaliyetine devam ettiği, Firmanın sigorta acenteliğinden önceki dönemde yer alan devreden katma değer vergisinin kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

 SORU

… Öte yandan, sigorta acentesi olarak faaliyette bulunan Firmanın otomobil, bilgisayar, demirbaş vb. satışı gibi istisna kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemleri, işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus verilecek 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Ancak, Firmanın sigorta acenteliği yanında danışmanlık, eğitim vb. KDV’ye tabi faaliyetlerde bulunması halinde her dönem için KDV beyannamesi verilmesi gerekeceğinden daha önce kurumlar vergisinde gider veya maliyet olarak dikkate alınan KDV düzeltilecektir.

CEVAP

… Öte yandan, sigorta acentesi olarak faaliyette bulunan Firmanın otomobil, bilgisayar, demirbaş vb. satışı gibi istisna kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemleri, işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus verilecek 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Ancak, Firmanın sigorta acenteliği yanında danışmanlık, eğitim vb. KDV’ye tabi faaliyetlerde bulunması halinde her dönem için KDV beyannamesi verilmesi gerekeceğinden daha önce kurumlar vergisinde gider veya maliyet olarak dikkate alınan KDV düzeltilecektir.

 

 T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.54/5429-

Konu:

 …………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(………………..)

İlgi:     ……….. tarih ve ……………… sayılı yazınız.

 


İlgide kayıtlı yazınız ve eki ……………………….’nin dilekçesinin incelenmesinden, …………….. tarihinde ………………. unvanı ile danışmanlık, eğitim ve hizmet kuruluşu olarak faaliyette bulunmak üzere kurulan Firmanın 05.05.2008 tarihinden itibaren sigorta aracılık işleri nedeniyle …………………… unvanı ile faaliyetine devam ettiği, Firmanın sigorta acenteliğinden önceki dönemde yer alan devreden katma değer vergisinin kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 58. maddesinde; ” Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, Başkanlığımızca işi bırakan mükelleflerin işin bırakıldığı dönem itibariyle indirim yoluyla telafi edemedikleri vergileri gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabilecekleri konusunda uygulamaya yön verilmiş bulunmaktadır.

Bu uygulamanın gerekçesi, işi bırakan mükelleflerin devreden bu vergileri indirim yoluyla telafi etme imkanının ortadan kalkmasıdır.

Dilekçe sahibi mükellefin vergiye tabi işlemlerine konu faaliyetlerini terk ederek, kısmi istisna kapsamına giren bir iştigal konusuna geçmesinde de aynı durum söz konusudur. KDV Kanununun (17/4-e) maddesinde belirtilen işlemler kısmi istisna kapsamına girdiğinden, yüklenilen vergiler indirim konusu yapılamamaktadır. Bütün faaliyetleri bu tür işlemlerden oluşan mükelleflerin beyanname vermeleri de söz konusu değildir.

Buna göre, …….. tarihinden itibaren sigorta acentesi olarak faaliyette bulunan ve bunun dışında bir faaliyetinin olmadığı ifade edilen Firmanın danışmanlık ve eğitim faaliyetinde bulunduğu dönemde yüklendiği ve indirim konusu yapamadığı KDV’nin işin niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.

Öte yandan, sigorta acentesi olarak faaliyette bulunan Firmanın otomobil, bilgisayar, demirbaş vb. satışı gibi istisna kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemleri, işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus verilecek 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Ancak, Firmanın sigorta acenteliği yanında danışmanlık, eğitim vb. KDV’ye tabi faaliyetlerde bulunması halinde her dönem için KDV beyannamesi verilmesi gerekeceğinden daha önce kurumlar vergisinde gider veya maliyet olarak dikkate alınan KDV düzeltilecektir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here