Ana sayfa Vergi Hayvan yemi olarak satılan bonkalitenin KDV oranı kaçtır?

Hayvan yemi olarak satılan bonkalitenin KDV oranı kaçtır?

533
0

Hayvan yemi olarak satılan bonkalitenin KDV oranı kaçtır?

KONU

Hayvan yemi olarak   satılan

bonkalitenin KDV oranı

SORU

buğdayın öğütülmesi ile ortaya çıkan yan ürünlerden biri olan bonkalite ürününün hayvan yemi olarak tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

CEVAP

Buna göre, bonkalite ticari isimli ürün, söz konusu BKK ve istisna maddesindeki “benzeri hayvan yemleri” ibaresi kapsamında olduğundan, bu ürünün 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında ithal veya tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması, 10/02/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise KDV’den istisna olması gerekmektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 46480499-130[2016/1611]-112 20.12.2016
Konu : Hayvan yemi olarak   satılan

bonkalitenin KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, buğdayın öğütülmesi ile ortaya çıkan yan ürünlerden biri olan bonkalite ürününün hayvan yemi olarak tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen sırada, “Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sırada yer alan ürünlerin teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 23 üncü faslında “Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” düzenlenmiş; buğdayın öğütülmesi sonucu yan ürün olarak ortaya çıkan bonkalite de bu faslın 23.02 tarife pozisyonunda tanımlanmıştır.

Buna göre, bonkalite ticari isimli ürün, söz konusu BKK ve istisna maddesindeki “benzeri hayvan yemleri” ibaresi kapsamında olduğundan, bu ürünün 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında ithal veya tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması, 10/02/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise KDV’den istisna olması gerekmektedir.


Kaynak:gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Solucan gübresinin KDV oranı nedir?

Alpaca satışlarında KDV oranı nedir?

Sıvı deniz yosununun KDV oranı nedir?

Oto koltuk kılıfı satışında KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here