Ana sayfa Vergi Havalimanlarına konulacak bagaj taşıma arabalarının ithali KDV’ye tabi midir?

  Havalimanlarına konulacak bagaj taşıma arabalarının ithali KDV’ye tabi midir?

  57
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

   

   

  Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.546127 23.07.2020
  Konu : Havalimanında yolculara verilen bagaj hizmetinde KDV istisnası

   

  İlgi : 02/10/2018 tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İstanbul Yeni Havalimanında yapılan yolcu valizi taşıma arabaları kurulumu ve işletimi faaliyetine hak kazandığınız ihale nedeniyle 4500 adet bagaj arabası ithalatı gerçekleştireceğiniz, 3500 adedinin havalimanı gümrüklü sahanın içerisinde, 1000 adedinin ise havalimanı girişinde yolcuların hizmetine sunulacağı belirtilerek, 

  – Gümrüklü sahalarda kullanılacak bagaj arabalarının ithali işleminin KDV’den istisna olup olmadığı,

  – Havalimanı terminalinde yolcular tarafından kullanılan bagaj arabaları için ödenen 1 TL depozitonun yolcular tarafından geri alınmaması halinde, 1 TL depozito karşılığında yolculara kullandırılması işleminin KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı, 

  – Söz konusu bagaj arabası kullandırılması hizmeti karşılığında elde edilen 1 TL tutarındaki bedele KDV’nin dahil olup olmadığı 

  hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu, 

  -13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu, 

  -16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV’den istisna olduğu, 

  -20 nci maddesinde, katma değer vergisi matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı, verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği 

  hüküm altına alınmıştır. 

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı (II/B-2) bölümünde; 

  “Bu hükme göre istisnanın uygulanması için hizmetin; 

  -Liman ve hava meydanlarında,

  -Deniz ve hava taşıma araçları için, 

  yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmazken; liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanması mümkün değildir. 

  İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.” 

  açıklamalarına yer verilmiştir. 

  Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler” başlıklı (3.2.2.2)  bölümünde;

   

  “…

  Terminal Hizmeti: Konteyner ve diğer yüklerin limana giriş ve çıkış ya da saha içinde yer değiştirme işlemi amacıyla vinç ve benzeri yükleme boşaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti. 

  …” 

  ifadesi yer almaktadır.

  Buna göre; gümrüklü sahalarda yolcuların kullanımına tahsis edilecek bagaj arabalarının Şirketinizce ithali KDV’ye tabi olacaktır. 

  Diğer taraftan, yolcular tarafından kullanılan bagaj arabaları için ödenen 1 TL depozitonun yolcular tarafından geri alınmaması halinde, bagaj arabalarının 1 TL depozito karşılığı yolculara kullandırılması işleminin KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Öte yandan, Şirketiniz ile İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. arasında yapılan sözleşmeye göre, bagaj arabası kullandırılması hizmeti karşılığı olarak toplam 1 TL alınacağından, söz konusu tutar üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here