Ana sayfa Muhasebe Hastane ile iş ilişkisi bulunmayan hekimlere ameliyathane kullandırılırsa KDV oranı kaç uygulanır?

Hastane ile iş ilişkisi bulunmayan hekimlere ameliyathane kullandırılırsa KDV oranı kaç uygulanır?

372
0

Hastane ile iş ilişkisi bulunmayan hekimlere ameliyathane kullandırılırsa KDV oranı kaç uygulanır?

KONU

Hastane ameliyathanesinin hastane ile ilişkisi bulunmayan hekimlere kullandırılması hizmetinde uygulanacak KDV oranı

SORU

kendi nam ve hesabına çalışan hekimlerin, steril alan olması ve ameliyat için gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerin bulunması sebebiyle hastaneniz ameliyathanesini kullanmayı talep ettikleri, hekimlerin ameliyathaneyi sadece kendi hastalarını tedavi etmek üzere kullanacakları, kullandıkları tüm malzemelerin hastaneniz tarafından karşılanacağı, yapılan anestezi türüne göre belirlenen ücretin hastanenize ödeneceği, hekimler ile hastaneniz arasında düzenlenen sözleşmenin iş ortaklığı/gelir paylaşımı sözleşmesi olduğu ve İş Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesi olarak yorumlanamayacağı belirtilmekte ve hastanenizce, hekimlere kullandırılan ameliyathane, tıbbi ilaç ve malzemeler de göz önünde bulundurularak, düzenlenecek faturalarda uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı sorulmaktadır.

 

CEVAP


Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasındaki “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, hastaneniz ameliyathanesinin gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerle birlikte kendi hesabına çalışan hekimlere kullandırılmasının 2007/13033 sayılı BKK ekli (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu hizmetin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 50426076-130[28-2016/20-1332]-20853 18.05.2017
Konu : Hastane ameliyathanesinin hastane ile ilişkisi bulunmayan hekimlere kullandırılması hizmetinde uygulanacak KDV oranı

 

İlgi : 30.12.2016 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde; kendi nam ve hesabına çalışan hekimlerin, steril alan olması ve ameliyat için gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerin bulunması sebebiyle hastaneniz ameliyathanesini kullanmayı talep ettikleri, hekimlerin ameliyathaneyi sadece kendi hastalarını tedavi etmek üzere kullanacakları, kullandıkları tüm malzemelerin hastaneniz tarafından karşılanacağı, yapılan anestezi türüne göre belirlenen ücretin hastanenize ödeneceği, hekimler ile hastaneniz arasında düzenlenen sözleşmenin iş ortaklığı/gelir paylaşımı sözleşmesi olduğu ve İş Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesi olarak yorumlanamayacağı belirtilmekte ve hastanenizce, hekimlere kullandırılan ameliyathane, tıbbi ilaç ve malzemeler de göz önünde bulundurularak, düzenlenecek faturalarda uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasındaki “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, hastaneniz ameliyathanesinin gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerle birlikte kendi hesabına çalışan hekimlere kullandırılmasının 2007/13033 sayılı BKK ekli (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu hizmetin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak:gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yurt Dışında Yaşayan Kişilerin Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması İçin Danışmanlık Yapan Firmanın Kazançları, Kurumlar Vergisi ve KDV’den İstisna mıdır?

İş güvenliği uzmanlığı eğitim hizmeti kdv tevkifatına tabi midir?

Özel Hastanelerde Verilen Hekimlik Hizmetinin Katma Değer Vergisi Oranı Nedir?

Hasta taşıma hizmetinde KDV oranı kaçtır?

İşgücü Temin Hizmetleri İçin Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanacak mıdır?

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Solucan gübresinin KDV oranı nedir?

Alpaca satışlarında KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here