Ana sayfa Vergi Hangi Ülkeler İle ÇVÖ Anlaşmamız Var Biliyor musunuz?

  Hangi Ülkeler İle ÇVÖ Anlaşmamız Var Biliyor musunuz?

  1090
  0

  1- ÇİFTE VERGİLENDİRME NEDİR?
  Çifte vergileme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla aralarında vergi anlaşmaları yapmaktadırlar.

  2- ÇVÖ ANLAŞMALARINDA DÜZENLENEN GELİR UNSURLARI NELERDİR?
  Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında;
  2.1- Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler,
  2.2- Ticari kazançlar,
  2.3- Uluslararası taşımacılık kazançları,
  2.4- Temettü gelirleri,
  2.5- Faiz gelirleri,
  2.6- Gayrimaddi Hak Bedelleri (Royalty gelirleri)
  2.7- Sermaye değer artış kazançları,
  2.8- Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
  2.9- Ücret gelirleri,
  2.10- Şirket yönetim kurulu üyelerinin gelirleri,
  2.11- Sanatçı ve sporcu gelirleri,
  2.12- Özel sektör çalışanlarının emekli maaşları,
  2.13- Kamu çalışanlarının ücret gelirleri ve emekli maaşları,
  2.14- Öğretmenler ve öğrencilerin elde ettikleri gelirler,
  2.15- Diğer gelirler gibi
  gelirler düzenlenmektedir.

  ***
  Yukarıda belirtilen gelir unsurları Anlaşmalarda ayrı ayrı ele alınmakta ve vergileme yetkisi duruma göre mukim olunan ülkeye veya gelirin elde edildiği kaynak ülkeye bırakılmakta, bazen de her iki ülke arasında paylaştırılmaktadır. Vergilemenin her iki Devlette de yapıldığı durumda aynı kazançlar üzerinden mükerrer vergilendirmeyi önlemek için diğer Devlette ödenen vergi mukim olunan devlette Anlaşmanın Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ilişkin madde hükümleri çerçevesinde duruma göre mahsup veya istisna edilmektedir.

  Türkiye ile diğer ülkeler arasında yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir;

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here