Hangi Malların İthalatı Gümrük Vergisinden Muaftır?

İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ  İSTİSNASI Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşyalar hangileridir? 3065 sayılı Kanunun ithalat istisnasını düzenleyen (16/1-b) maddesinde Gümrük Kanununun bazı maddelerine atıfta bulunularak, bu maddeler kapsamına giren malların ithalinin KDV’den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Gümrük Kanununun atıfta bulunulan bu maddelerinde, gümrük vergisinden muaf veya müstesna olarak ithal edilecek ve … Okumaya devam et Hangi Malların İthalatı Gümrük Vergisinden Muaftır?