Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi izni verilebilmesi için teminat verilmesi gerekir mi?

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi izni verilebilmesi için teminat verilmesi gerekir mi?

52
0
PAYLAŞ
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi izni verilebilmesi için teminat verilmesi gerekir mi?

 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında getirilen eşya için, kural olarak gümrük müdürlüğüne eşyanın gümrük vergileri tutarının % 20 fazlası miktarında teminat verilir. Ancak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 115 ve 116 ıncı maddelerinde belirtilen durumlarda teminat verilmesi gerekmez veya kısmi teminat uygulanır.

Gümrük müdürlüğünce,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 10 uncu maddesinde belirtilen teminat çeşitleri, teminat olarak kabul edilebilir.

 

 

 

 


Kaynak: Ticaret Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Eşyanın gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde muhatap olunabilecek cezalar nelerdir?

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır?

Gümrük müdürlüklerinde Kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir?

 

BİR CEVAP BIRAK