Ana sayfa Mevzuat Girişimci desteği başvurusu KOSGEB tarafından ret edilen işletmeler ne yapabilir?

Girişimci desteği başvurusu KOSGEB tarafından ret edilen işletmeler ne yapabilir?

Girişimci desteği başvurusu KOSGEB tarafından ret edilen işletmeler ne yapabilir?

781
0

Program başvurusu reddedilen işletme, Uygulama Biriminin/Kurulun ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yeni Girişimci Programı İtiraz Formu ile KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden itiraz edebilir.

Uygulama Birimi işletmenin sunduğu gerekçeli itirazı; itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte itiraza ilişkin görüşünü ve açıklamalarını KOBİ Bilgi Sisteminde yer alan açıklama alanına ekleyerek ilgili Başkanlık Birimine gönderir.

İtiraz Komisyonunda, program başvurusu reddedilen işletmelerin söz konusu ret kararına ilişkin Uygulama Birimine yaptığı itirazlar değerlendirilir.

İtiraz Komisyonu, ilgili Başkanlık Biriminin Daire Başkanı ve iki Başkanlık Müşaviri/Müdür olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Komisyon Başkanı, ilgili Başkanlık Biriminin Daire Başkanıdır. Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları oyçokluğu ile alınır.

Komisyonun sekretaryası, ilgili Başkanlık Birimi tarafından yürütülür. İlgili Başkanlık Birimi komisyon gündemini ve başvuru dosyalarını KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden en az 3 gün önce komisyon üyelerine gönderir.

Başkanlık tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu itirazı inceleyerek, ret veya kabul eder. Karar, Yeni Girişimci Programı İtiraz Komisyonu Karar Formuna işlenerek ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Uygulama Birimi İtiraz Komisyonu kararını işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirir.

İtiraz Komisyonu tarafından:

İtiraza konu program başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması halinde, başvuru Uygulama Birimi/Kurul tarafından tekrar değerlendirilir.

İtirazın reddedilmesi veya itirazı kabul edilen başvurunun Uygulama Birimi/ Kurul tarafından tekrar reddedilmesi halinde, işletmenin bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Başvuru olması halinde, İtiraz Komisyonu 60 gün içerisinde karar alır. Komisyon; ilgili Başkanlık Biriminde toplanabileceği gibi, ilgili birimin koordinasyonunda telekonferans, video konferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir.

 


Kaynak: KOSGEB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here